Rapport Läkemedelsbolaget Astra Zeneca nådde inte upp till analytikernas vinstförväntningar. Däremot kom intäkterna in över förväntan. 

Astra Zeneca redovisar en vinst per aktie för kärnverksamheten (”core”) på 1:08 dollar i det tredje kvartalet 2021.

Analytikers förväntningar låg i genomsnitt på 1:25 dollar per aktie, enligt Infronts sammanställning.

Astra Zenecas intäkter under det tredje kvartalet landade på 9,87 miljarder dollar. Analytikers snittestimat var en försäljning på 9,66 miljarder dollar.