Kvartalsrapport Assa Abloy hade ett bra andra kvartal.

Låsbolaget Assa Abloy redovisar ett rörelseresultat på 3.589 miljoner kr för det andra kvartalet 2021.

Enligt Infronts sammanställning av 18 analytikers prognoser låg snittestimatet på ett rörelseresultat på 3.476 miljoner kr.

Rörelsemarginalen blev 15,2 procent, jämfört med förväntade 15,1 procent.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 23.648 miljoner kr med en organisk tillväxt på 23 procent. Analytikerna hade här räknat med 23.065 miljoner och 20,1 procent.

Assa Abloys organiska tillväxt slog analytikernas förväntningar i det andra kvartalet. På affärsområdesnivå var alla utom APAC i nivå med, eller över, analytikernas förhandstips.

”Återhämtningen för Asia Pacific går långsammare till följd av fortsatta restriktioner och nedstängningar i flera marknader och den organiska tillväxten var stabil”, skriver vd Nico Delvaux i rapporten.

På koncernnivå var den organiska tillväxten 23 procent medan de 18 analytikerna i Infronts sammanställning hade väntat 20,1 procent. Bolaget har sett förbättrad efterfrågan på flera marknader i takt med att restriktioner hävs när vaccineringen rullas ut, varav EMEIA såg den största återhämtningen med en organisk tillväxt på 39 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

”Efterfrågan i flera marknader har gradvis förbättrats och omsättningen är nu, justerad för valuta, tillbaka till eller över nivåerna före pandemin i EMEIA, Americas och Entrance Systems”, skriver vd:n.

Global Technologies växte organiskt med 17 procent, men volymerna inom de reserelaterade segmenten är inte tillbaka på den nivå som rådde innan pandemin.

Även rörelseresultatet var över förväntan även om högre materialkostnader påverkade under kvartalet.

”Eftersom råmaterialkostnaderna fortsatte att öka under andra kvartalet så har vi genomfört flera prishöjningar för att motverka kostnadsökningarna. Under kvartalet har vi arbetat med att hantera bristen på vissa komponenter. Genom goda arbetsinsatser hanterade vi komponentbristerna och logistikbegränsningarna på ett effektivt sätt, samtidigt som vi bibehöll vår kundservice på en hög nivå”, skriver Nico Delvaux.