Rapport Låsbolaget Assa Abloy redovisar ett rörelseresultat på 2.751 miljoner kr för det första kvartalet 2020, vilket var i linje med de preliminära siffror för det första kvartalet som bolaget lämnade i april.

Även rörelseresultatet på 2.751 miljoner kr var som väntat.

Rörelsemarginalen blev 12,4 procent, vilket också var i linje med preliminära 12,4 procent.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 22.173 miljoner kr, här räknade bolaget med just 22.173 miljoner kr.

Den organiska tillväxten för de olika divisionerna var också i linje med de preliminära beskeden.

Blir ännu sämre

Assa Abloy räknar med att omsättning och rörelsemarginal under kommande månader kommer att bli betydligt lägre än under första kvartalet. Detta under antagandet att efterfrågan i spåren av covid-19 kommer att fortsätta vara svag.

Det skriver låsbolagets vd Nico Delvaux i rapporten för det första kvartalet 2020.

”Jämfört med tidigare konjunkturnedgångar är denna kris annorlunda på grund av de strikta regleringar och nedstängningar av våra samhällen som beslutats av regeringar i flera marknader”, skriver Nico Delvaux.

Vidare uppger han att nedstängningarna påverkade såväl nybyggnation som eftermarknad, och att affärsverksamheten minskade till nära noll över nästan en natt.

Sparåtgärder

För att se till att bolaget kan öka tillväxten efter krisen har beslut fattats att fortsätta investeringarna inom ”produktinnovation och vissa försäljningsfunktioner”, heter det.

Bolaget har infört en rad kostnadsbesparingsåtgärder som kommer att minska driftskostnaderna på ett ”betydelsefullt sätt”. Vd:n bedömer dock att åtgärderna inte kommer att påverka kundservice eller förmågan att höja eller sänka produktionskapaciteten.