Rapport Låsbolaget Assa Abloy rapport kom i stort sett in i linje med analytikernas förväntningar. Utdelningen höjdes däremot mer än väntat. 

Assa Abloy redovisar ett rörelseresultat på 5.152 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 2022.

Enligt Infronts sammanställning av 20 analytikers prognoser låg snittestimatet på ett rörelseresultat på 5.136 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 15,7 procent, jämfört med förväntade 15,8 procent.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 32.915 miljoner kronor med en organisk tillväxt på 9 procent. Analytikerna hade här räknat med 32.423 miljoner och 8,8 procent.

Utdelningen föreslås bli 4:80 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 4:63 kronor. I fjol låg utdelningen på 4:20 kronor. 

Assa Abloys organiska försäljningstillväxt under det fjärde kvartalet uppgick till 9 procent under det fjärde kvartalet kompletterat med 14 procent i positiva valutaeffekter och 5 procent från förvärv.

Det skriver vd Nico Delvaux i bokslutet.

Affärsområdet Global Technologies ökade försäljningen med 24 procent och minskade orderstocken betydligt inom Physical Access Control (PAC) samtidigt som bolaget noterade en god återhämtning inom reserelaterade områden.

Divisionen Americas levererade en försäljningstillväxt på 11 procent, drivet av en fortsatt mycket stark efterfrågan på den kommersiella/institutionella amerikanska marknaden och prisjusteringar.

Inom Entrance Systems var tillväxten 10 procent, främst driven av USA-marknaden.

Försäljningen i området Asia Pacific minskade med 10 procent, främst på grund av covid-19 och en mycket svag byggmarknad i Kina, samtidigt som utvecklingen i övriga delar av divisionen också var svagare.

Rörelseresultatet var 5.152 miljoner kronor och marginalen uppgick till 15,7 procent. Väntat var 5.136 respektive 15,8 procent.

”Den operativa hävstången var stark om 22 procent, positivt påverkad av lägre materialpriser och fortsatta operativa effektiviseringar. Resultatet påverkades av högre förvärvskostnader”, skriver Nico Delvaux.

Under året som helhet genomförde Assa Abloy 21 förvärv med en årlig omsättning på över 7 miljarder kronor. Dessa väntas ha en försäljningseffekt på 3 procent under 2023 och aktiviteten inom förvärv beskriver Nico Delvaux som fortsatt stark.

Vid utgången av det första kvartalet i år kommer Assa Abloy som tidigare meddelats att lansera ett nytt omstruktureringsprogram. Nedläggning av fabriker och kontor förväntas ske under en period om två år och väntas ge besparingar om 700 miljoner kronor. Rörelsekostnaden för det nya programmet förväntas uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor.