Rapport Assa Abloys rörelseresultat minskade till 2.751 miljoner kronor (3.246) för det första kvartalet 2020. Det framgår av ett pressmeddelande där bolaget släpper sina preliminära kvartalsresultat.

Omsättning under samma kvartal ökade med 3 procent till 22.173 miljoner kronor (21.505) medan den organiska tillväxten var -3 procent (5).

Enligt bolaget påverkades verksamheten och intäkterna i Asien och i synnerhet Kina väsentligt.

I resten av världen påverkades verksamheten av leveransutmaningar från och med februari, medan försäljningen inte minskade markant förrän i mars.

”På grund av spridningen av covid-19 och till följd av nedstängningen av våra huvudmarknader har starten på 2020 varit utmanande”, uppger Assas vd Nico Delvaux.

Bolaget meddelar även att flera kostnadsbesparingsåtgärder och kassaflödesinitiativ har implementerats, bland annat förkortat arbetstid, tillfälliga och permanenta uppsägningar, reseförbud, minskning av antalet konsulter samt senareläggning av projekt.

”Medan omvärlden är mycket utmanande fortsätter vi att stödja våra kunder med våra ledande accesslösningar. De påbörjade åtgärderna syftar till att vi skall vara flexibla och möjliggöra en snabb återgång till normal drift när efterfrågan förbättras”, tillägger Delvaux.

Assa Abloys fullständiga delårsrapport kommer att släppas den 29 april.