ASSA ABLOY publicerar sin hållbarhetsredovisning 2022

2023-03-06 09:32:00

Under 2022, jämfört med referensåret 2019, har ASSA ABLOY minskat energiintensiteten med 24%, vattenintensiteten med 40% och avfallsintensiteten med 12%. Den positiva utvecklingen är ett resultat av de fokuserade förbättringsaktiviteter som genomförs av koncernens dedikerade team i hela organisationen.

"Vi gör goda framsteg inom hållbarhet, men vi vet också att vi har mycket kvar att göra. Vårt långsiktiga engagemang med vetenskapligt baserade mål visar vår ambition att leda vår industri mot en mer hållbar framtid, och kommer att ytterligare förstärka vår konkurrenskraft med hållbara produkter", säger Nico Delvaux, VD och koncernchef ASSA ABLOY. "Våra bredare mål i vårt hållbarhetsprogram kommer att hjälpa oss att bli en mer motståndskraftig organisation, förbättra vår effektivitet och förbättra vår lönsamhet, attrahera och behålla talanger, samtidigt som vi blir än mer relevanta för våra kunder", avslutar Nico Delvaux.

Under 2022 fortsatte ASSA ABLOY att utveckla processen för att rapportera i enlighet med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Koncernen genomförde scenarioanalyser för att ytterligare förstå de klimatrelaterade finansiella riskerna och möjligheterna för koncernen, kvalitativt och kvantitativt.

Förbättringar i hållbarhetsprogrammet 2022 jämfört med 2021
  • Koncernens totala utsläpp av växthusgaser minskade med 6%

  • Energiintensiteten minskade med 15%

  • Vattenintensiteten minskade med 20%.

  • I slutet av 2022 hade koncernen 299 verifierade och publicerade miljövarudeklarationer.

ASSA ABLOYs hållbarhetsrapport med ytterligare information om koncernens hållbarhetsprogram finns på: www.assaabloy.com/group/en/sustainability

Mer information

Charles Robinson, Director & Head of Sustainability, tel: +353 8 770 985 83

Björn Tibell, VP & Head of Investor Relations, tel: 08-506 485 73

Om ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är världsledande inom accesslösningar. Koncernen har verksamhet över hela världen med 52000 medarbetare och en omsättning på 121 miljarder SEK. ASSA ABLOY är ledande inom områden som effektiva dörrlösningar, säkra identiteter och entréautomatik. Koncernens innovationer möjliggör trygg, säker och bekväm access till fysiska och digitala platser.  Vi hjälper dagligen miljarder människor att känna sig trygga, säkra och uppleva en öppnare värld.

Cision