Aktie Assa Abloy ändrar det föreslagna utdelningsförslaget till 2:00 kronor från tidigare 3:85 kronor. Detta som en följd av rådande osäkerhet från coronautbrottet.

Styrelsen har dock en ambition att föreslå en andra utdelning om 1,85 kr senare under 2020 ”när konsekvenserna av covid-19 pandemin bättre kan överblickas och förutsatt att koncernens finansiella ställning medger detta”, skriver bolaget.

Styrelsen kommer i sådant fall att kalla till en extra bolagsstämma, heter det.

Vidare understryker bolaget att den finansiella ställningen är stark samt att koncernen har initierat kostnadsåtgärder för att bemöta det osäkra marknadsläget.

Det framgår av ett pressmeddelande.