Aspire Global har slutfört försäljningen av B2C-segmentet

2021-12-01 14:30:00

Avyttringen annonserades den 1 oktober 2021 och transaktionen har slutförts enligt de initiala villkoren. Ersättningen utgörs av €50 miljoner kontant, en revers på €10 miljoner och €5 miljoner i aktier i det noterade bolaget Esports Technologies. Avtalet för plattformen och levererade tjänster utgörs av royalties som utgår för användandet av Aspire Globals plattform och relaterade tjänster under de kommande fyra åren. Det uppskattade värdet av royalties är €70 miljoner och baseras på nuvarande nivåer vilka kan komma att ändras under kommande år.

Avyttringen innebär att Aspire Global blir ett renodlat B2B-företag med fortsatt starkt fokus på lönsam tillväxt. Aspire Global kommer att fokusera sina investeringar på fortsatt utveckling av sin teknologi och sitt erbjudande med målet att bli en världsledande iGamingleverantör. På kort sikt har Aspire Global som primärt mål att stärka sina positioner i USA och Brasilien.

Cision