AMF:s förvaltare Henrik Oh satsar på japanska tågbolag.

Fonder Japan är en av få marknader som haft nettoinflöden bland svenska fondsparare under året. Landet är en problemtyngd ekonomisk stormakt, men på börsen finns det guldkorn som kan ta ytterligare fart när en för Japan ny marknadstrend får fäste, enligt Henrik Oh, förvaltare på AMF.

Svenska fondsparare har under året fram till augusti pytsat in runt 1,5 miljarder kronor i fonder med Japan som investeringsuniversum, vilket gör det till en av få enskilda marknader som överhuvudtaget haft nettoinflöden, visar Fondbolagens förening senaste sammanställning. Nettouttagen från Kina- och bredare Asienfonder uppgick till nära 1 respektive cirka 4 miljarder kronor under perioden.

Flödena till pensionsjätten AMF:s “Asien Stilla Havet”-fond, där japanska aktier utgör 30 procent av portföljen, har varit “relativt sett okej”, uppger förvaltaren Henrik Oh.

– Jag upplever att många aktiefonder haft utflöden eftersom det varit tufft börsår och i stort sett alla marknader står på minus. Vi har klarat oss från det, samtidigt har vi inte haft några större inflöden, säger han.

I lokal valuta, yen, är Tokyobörsens breda index Topix bara ned runt 2 procent under 2022. Yenens kraftiga försvagning mot framför allt amerikansk dollar spelar exportbolagen i händerna och de har till stor del hållit uppe aktiemarknaden, enligt förvaltaren. Räknat i kronor eller dollar är Topix dock ned 7 respektive 22 procent.

Framöver väntar han sig en slagig utveckling på Tokyobörsen.

– Situationen vi har globalt med oro för konjunkturen och räntehöjningar spiller över på Asien-regionen och Japan. Jag tror att det blir skakigt det närmsta halvåret, till dess att marknaden ser att inflationen kommit ned och räntehöjningarna tagit slut, säger Henrik Oh, och tillägger:

– Först då tror jag marknaden stabiliserar sig.

Japan är världens tredje största ekonomi efter stormakterna Kina och USA. Men den japanska ekonomin går knackigt, landets BNP har vuxit långsamt sedan millennieskiftet.

Svag tillväxt i kombination med låg inflation har gjort att centralbanken Bank of Japan under lång tid bedrivit en nollräntepolitik i hopp om att få igång ekonomin. Men det har i sin tur orsakat att yenen fallit dramatiskt till den lägsta växelkursen mot dollarn på 25 år, säger Henrik Oh.

Vad blir “investeringscaset” i Japan med tanke på landets kärvande ekonomi?
– För oss som driver en bredare fond är det främst relativt nu, det vill säga att Kina utvecklas ganska svagt medan utsikterna i Japan är något bättre. Sedan är japanska bolag överlag väldigt välskötta och är starka på den globala marknaden. Vi fokuserar också att hitta de bästa bolagen i regionen snarare än att rikta in oss på hela marknader.

Och det finns intressanta möjligheter på den japanska aktiemarknaden, betonar Henrik Oh som tror mycket på en kommande “reopening trade”. Strategin går ut på ta positioner i bolag som drabbades hårt av coronapandemin inför att ekonomin öppnas upp.

Tanken är att de billiga aktierna ska ta fart när bolagens verksamhet normaliseras i takt med att coronarestriktionerna hävs. I Europa och USA hände det under förra året medan Japan först nu diskuterar att lyfta på restriktionerna som infördes under pandemin.

– Vi har främst valt att ta in japanska tågoperatörer. Det är också en skyddad industri i Japan, bolagen saknar konkurrens. När reserestriktionerna tas bort kommer deras vinster att normaliseras, säger Henrik Oh.

Den största satsningen i fonden på temat är East Japan Railway med en portföljvikt på runt 2,2 procent, enligt analystjänsten Morningstar.

– Tittar man på bolagets normaliserade vinstnivå och jämför det med nuvarande vinster så finns det uppsida. Även om vinsterna inte helt normaliseras finns det en uppsida kvar och så även i aktien, säger Henrik Oh.

Han tillägger att det finns dolda värden i bolaget som inte är inprisade i aktien.

– East Japan Railway har en ganska stor fastighetsportfölj och bolaget äger också en stor landbank i Tokyoområdet som de håller på att utveckla just nu, säger förvaltaren.

Aktien föll kraftigt under coronapandemin och har ännu inte återhämtat sig till nivåerna före virusutbrottet. Men hittills i år har East Japan Railway haft en starkt utveckling på börsen med en uppgång på drygt 8 procent.