ASCELIA PHARMA: RÖRELSERESULTAT -32,6 MLN KR 1 KV (-33,7)

2022-05-11 08:11:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Ascelia Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -29,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (-28,8).

Rörelseresultatet blev -32,6 miljoner kronor (-33,7).

Den minskade förlusten avspeglar timingeffekten med lägre FoU-kostnader under första kvartalet 2022, vilket delvis uppvägdes av högre kommersiella kostnader, skriver Ascelia Pharma i delårsrapporten.

Bolaget hade ingen nettoomsättning under perioden (0). Ascelia Pharma förväntar sig inte att redovisa några intäkter förrän produkterna har lanserats på marknaden.

Ascelia Pharmas främsta fokus under 2022 är att slutföra det pågående kliniska fas 3-programmet och fortsätta sina kommersiella förberedelser med Orviglance, enligt vd Magnus Corfitzen.Direkt-SE