ASCELIA PHARMA: RESULTATET EFTER SKATT -28,8 MLN KR 1 KV

2021-05-12 08:17:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Läkemedelsföretaget Ascelia Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -28,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-16,7). Resultatet per aktie uppgick till -1:00 kronor (-0:71).

Rörelseresultatet blev -33,7 miljoner kronor (-20,7).

Bolaget saknade omsättning för perioden i likhet med motsvarande period föregående år.

Kassaflöde från den löpande verksamheten var -22,9 miljoner kronor (-18,4) med likvida medel om 165 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

"Vårt fokus ligger på den pågående Sparkle-studien och förberedelserna för att göra Mangoral tillgängligt", skriver Magnus Corfitzen i vd-ordet i rapporten.

Fas 3-studien Sparkle väntas under det andra halvåret 2021 kunna visa övergripande resultat för Mangoral som ett oralt kontrastmedel för levern. Enligt bolaget har produkten en årlig adresserbar marknad på 0,5-0,6 miljarder dollar.

Enligt Ascelias tidsplan väntar en registrering för produkten under det första halvåret 2022 följt av en marknadslansering från det fjärde kvartalet 2022 till och med det första halvåret 2023.Direkt-SE