ARTIFICIAL SOLUTIONS: NYTT MÅL POSITIVT KASSAFLÖDE 2024 (NY)

2022-10-17 12:44:11

(Tillägg: från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) AI-företaget Artificial Solutions, noterat på First North, meddelar nya finansiella mål i samband med delårsrapporten. Bolaget ska bland annat nå positivt kassaflöde från rörelsen under 2024.

Vidare siktar Artificial Solution på att generera mer än 1 miljard API-samtal i årstakt under 2024. Målet är också att månatliga återkommande intäkter i årstakt (ARR) ska överstiga 200 miljoner kronor under 2025.

Ebita-marginalen ska på lång sikt överstiga 30 procent, enligt bolaget.

Under tredje kvartalet 2022 var bolagets nettoomsättning 12,4 miljoner kronor (11,0). Återkommande intäkter uppgick till 10,9 miljoner kronor (8,6). Justerat ebitda-resultat låg på -20,0 miljoner kronor (-12,5).

Kassaflödet från rörelsen uppgick i kvartalet till -19,0 miljoner kronor (-11,6).Direkt-SE