ARTIFICIAL SOLUTIONS: AVSER GÖRA FÖRETRÄDESEMISSION 145 MLN KR

2022-12-23 17:54:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Artificial Solutions har beslutat om en partiellt garanterad företrädesemission om cirka 145 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna från befintliga aktieägare samt personer ur styrelse och ledning till cirka 29,1 miljoner kronor, motsvarande cirka 20,1 procent av företrädesemissionen. Utöver dessa har garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 66,8 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 46,2 procent av företrädesemissionen.

"Tillsammans med teckningsförbindelserna är företrädesemissionen därmed säkerställd till 95,9 miljoner kronor, motsvarande 66,3 procent av företrädesemissionen", heter det.

Teckningskursen har fastställts till 1 krona per aktie där aktieägare på avstämningsdagen den 1 februari 2023 erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie, och där sedan en teckningsrätt berättigar till teckning av tjugotvå nya aktier i företrädesemissionen.Direkt-SE