Hernhag: Fastighetsbolagen handlas högt över sina substanser

Publicerad 2018-05-07 06:37

Krönika Många fastighetsbolag i Sverige länge handlas högt över sina substanser. Men att värderingarna är mycket högre på 2010-talet än 2000-talet och kurserna ändå fortsätter att gå bra visar att vi inte ska nagla fast oss vid enskilda nivåer för nyckeltal och värderingsmodeller, skriver Marcus Hernhag i veckans placeringskrönika.

Jag minns när vi under stora delar av 00-talet hade fastighetsaktier med 20 procents substansrabatt. Räntorna var i regel högre, men inte inflationen. Självklart har värderingen av fastighetsaktierna gått upp nu på 2010-talet när räntorna i landet parkerat på minimala nivåer.

I USA har räntorna börjat stiga och frågan är om inte den utvecklingen borde komma hit. De amerikanska fastighetsaktierna har pressats en tid då det är en kapitalintensiv verksamhet och USA brukar ligga först i den ekonomiska utvecklingen.

Jag undrar å andra sidan om ECB och Riksbanken hinner höja räntorna särskilt mycket innan nästa lågkonjunktur närmar sig. Preferensaktierna i Sverige har under det senaste året stigit som om lägre inflation och lägre räntor än tidigare befarat stod för dörren.

Det kan vara så och veckans nya uppköpsbud på bostadsfastighetsbolaget Victoria Park är ett tydligt tecken på hur positiv stora aktörer är till även den delen av svensk fastighetssektor. Budet är högt över bolagets egna kapital och marknaden i allmänhet och budgivaren i synnerhet är uppenbarligen tvärsäkra på att vinsterna kommande år kommer att öka substansvärdena i bolagen. Du som är aktieägare har i vart fall ingen brådska att tacka ja till något bud, utan vänta till slutet av acceptperioden.

Oavsett det har många fastighetsbolag i Sverige länge handlas högt över sina substanser i många år. Att värderingarna är mycket högre på 2010-talet än 2000-talet och kurserna ändå fortsätter att gå bra visar att vi inte ska nagla fast oss vid enskilda nivåer för nyckeltal och värderingsmodeller.

Olika branscher och metoder att värdera går bra olika år och olika decennier. Kortsiktiga investerare får anpassa sig efter kortsiktigt brus medan långsiktiga investerare måste zooma ut ordentligt och navigera utifrån de riktigt stora och långa trenderna.