Kommitté: Säg nej till budet på Swedol

Publicerad 2018-04-27 06:34

Bud Swedols styrelses oberoende budkommittés enhälliga uppfattning är att bolagets aktieägare inte ska acceptera budpliktsbudet om 32:00 kr per aktie från Nordstjernan, "då budpliktsbudet inte reflekterar Swedols bolagsvärde ur ett finansiellt perspektiv".

Uttalandet baseras på ett värderingsutlåtande från Pareto, som värderat Swedol på uppdrag av kommittén och beaktat bolagets historiska utveckling, finansiella information och framtida informationer.

”Kommittén kan konstatera att budet lämnas på grund av den budplikt som uppkommit i enlighet med vad som beskrivs under rubriken ‘Bakgrund’ ovan. Kommittén kan också konstatera att Nordstjernan inte uttryckt någon avsikt att förvärva alla aktier i Swedol”, heter det i pressmeddelandet.