Positiv vinstvarning från Stora Enso

Publicerad 2018-04-13 08:12

Aktie Massa- och pappersjätten Stora Ensos operativa rörelseresultat för det första kvartalet uppgick till 369 miljoner euro och omsättningen till 2.579 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande på fredagsmorgonen.

Väntat var enligt Inquiry Financials prognossammanställning från den 23 februari ett operativt rörelseresultat om 326 miljoner euro och en omsättning på 2.592 miljoner euro.

Orsakerna till det starkare resultatet var i första hand en gynnsam prismiljö för affärsområdet Packaging Solutions, där papper och wellråvara tillverkas, samt högre volymer vid affärsområdet Consumers Boards europeiska bruk, liksom ”fortsatt stark prestanda i den operativa verksamheten”, uppger bolaget.

Den 9 februari uppskattade Stora Enso att omsättningen under det första kvartalet skulle bli i nivå med eller något högre än de 2.511 miljoner euro som redovisas för fjärde kvartalet 2017.

Det operativa rörelseresultatet väntades då bli något högre än de 280 miljoner som redovisades för fjärde kvartalet.

Stora Enso räknar med att försäljningen för det andra kvartalet 2018 blir i nivå med, eller något högre, än de 2.579 miljoner euro som preliminärt aviserats för första kvartalet.

Det framgår av det pressmeddelande där Stora Enso kom med preliminära siffror för det första kvartalet.

Operationellt rörelseresultat andra kvartalet väntas bli i linje med, eller något lägre, än de cirka 369 miljoner euro som preliminärt redovisats för första kvartalet.

Effekten av årliga underhållsstopp väntas bli cirka 40 miljoner euro högre under andra kvartalet jämfört med 2018. Detta är inkluderat i ovanstående prognos för andra kvartalet.