Så säkrar du portföljen vid ett handelskrig

Publicerad 2018-03-08 16:49

Handelskrig Hur påverkar ett handelskrig din portfölj? Det är en fråga som sysselsätter investerare och analytiker världen över just nu. Jonas Olavi, allokeringsansvarig på Alfred Berg och Michael Livijn, chefsstrateg på Nordea är överens om att ett handelskrig inte behöver betyda att du måste göra stora ändringar i portföljen.

De flesta investerare med långsiktigt perspektiv verkar inte oroa sig för vad som sker i ett kommande handelskrig. Underliggande fundamentala faktorer är viktigare, inte minst tillväxttakten, anser de.

Jonas Olavis allmänna råd är att se till att portföljen har en ordentlig riskspridning, det vill säga ordna fördelning av risktillgångar och riskfria tillgångar.

– Gruvnäringen skulle gå ner vid ett handelskrig, och SSAB, Sandvik och Atlas Copco skulle utsättas för risk på sikt. Bolagen med mest risk finns inom stålfamiljen. Även Gränges skulle kunna påverkas negativt om det blir ett handelskrig. Så rådet blir mer generellt, köp annan verkstad än gruvnära under en period, det kan vara ett sätt att minska risken i portföljen, säger Jonas Olavi.

Behöver inte göra mycket

Han anser också att det är svårt att utläsa vad effekterna egentligen blir av Trumps twittrande.

– Med vetskapen om hur Trump bedriver politik kan man sammanfatta att man sannolikt inte behöver göra så mycket, samt att utfallet inte blir särskilt allvarligt. Trump kommer att vinna på några punkter, men inte alla.

Många amerikaner uppskattar utländska produkter och de går inte att ersätta rakt av med inhemsk produktion, menar Jonas Olavi.

– Det finns också en amerikansk lobby som lär driva på mot tullar. De som drabbas i USA av att utländska varor blir dyrare eller inte finns tillgängliga är fler än dem som lever på den inhemska produktionen av de amerikanska produkterna.

– Jag tycker egentligen inte att man behöver göra någonting, givet att inte situationen med tullar eskalerar vilket skulle få riskerna att öka på lite längre sikt. För att sprida risken kan man fundera på globala aktier, tillväxtmarknadsaktier och kanske företagsobligationer, säger Jonas Olavi.

Ändrar inte i strategin

Michael Livijn, Nordeas chefsstrateg, är inte beredd att ändra i bankens investeringsstrategier på grund av ett handelskrig.

– Det kan bli diverse andrahandseffekter som kan bli en risk framöver. Men egentligen blir ju effekten större på börserna än på den reala ekonomin, säger han.

Det blir fel när effekterna flerdubblas på marknaden i form av lägre kurser, anser han.

– Det är som att elda upp pengar, vilket är väldigt dumt.

Han anser också att hela episoden kring handelskriget visar hur snabbt det svänger på marknaderna. För några veckor sedan var alla fokuserade på inflationen och risken för stigande räntor, vilket är ett större och viktigare område än handeln. Hela konflikten innehåller många variabler om man försöker tolka vad den kan innebära investeringsmässigt, menar Michael Livijn.

”Flytande material”

– Det här är ett högst flytande material, och det är svårt att värdera tills det finns ett slutligt förslag.

Han tror att marknadens oro inför det som sker leder till att investerare avlägsnar sig något från risktillgångar.

– Man tar ett kliv tillbaka, börserna går ned något, och kursförlusten är större än de ekonomiska effekterna som det ser ut nu. Andrahandseffekter, som till exempel EU:s svar skulle kunna påverka mer, säger Michael Livijn. I nuläget gör vi dock inga förändringar i vår strategi på grund av detta.

Det är också viktigt att sätta Trumps handelspolitik i sin kontext.

– Trump gick till val på en tuff handelspolitik, han måste tillfredsställa sina kärnväljare och uppmärksamhetsmässigt har han definitivt lyckats. Sedan återstår det att se vad exakt förslaget landar och vilka effekter det får.