Därför höjs Essity till köp

Publicerad 2018-02-19 16:55

Aktie Essity och bolagets sektorskollegor kan förväntas genomföra signifikanta prishöjningar under kommande kvartal för att motverka ökade kostnader. Det skriver Carnegie i den analys där rekommendationen för aktien dras upp till köp från behåll.

Carnegies bedömning är att massapriserna planar ut på nuvarande nivåer och att prishöjningar kommer att hjälpa den organiska försäljningstillväxten och ge marginalåterhämtning.

”Vi har varit oroade över kraftigt stigande massapriser, svag marknadstillväxt i närtid och en relativt hög absolutvärdering”, skriver Carnegie som anser att den senaste tidens svaga kursutveckling för Essity fört aktievärderingen till beskedligare absoluta nivåer, liksom relativt marknaden.