Doro inleder återköpsprogram

Publicerad 2018-02-16 08:59

Aktie Doro har beslutat att genomföra ett återköpsprogram för upp till 25 miljoner kronor, i nivå med föregående års utdelning, fram till och med den 26 april. Bolaget förslår samtidigt ingen utdelning för 2017.

”Syftet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera en del av vinsten till aktieägarna samt att fungera som ett verktyg för styrelsen att optimera bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda bolagets kassa”, skriver bolaget i pressmeddelandet.

I samband med bokslutet som publicerades på torsdagen hette det att ett ”förslag om utdelning för 2017 lämnas senast i kallelsen till årsstämman”.