Haldex förbättrar resultatet

Publicerad 2018-02-14 07:48

Rapport Fordonsunderleverantören Haldex redovisar ett förbättrat resultat för det fjärde kvartalet.

Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 66 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (48).

Den justerade rörelsemarginalen blev 6,3 procent (4,6).

Det framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter var 33 miljoner kronor (-25) och nettoomsättningen uppgick till 1.049 miljoner kronor (1.054).