”Stor risk för korrektion i Vietnam”

Publicerad 2018-02-05 20:42

Fonder Det finns en fortsatt uppsida i Vietnam, men risken för en rekyl är stor. Vietnam var en av vinnarmarknaderna under 2017, men nu spås en korrektion i närtid.

När FIM Fonders tillväxtmarknadsanalytiker sammanfattar 2017 års bästa aktiemarknader ligger Vietnam i toppen. Vietnam Ho Chi Minh index steg med 52 procent under fjolåret och har inlett 2018 starkt med en uppgång under januari på cirka 10 procent.

Konsumentsektorn bidrog mest

Olli Heikkinen, FIM Fonders tillväxtanalytiker ser en fortsatt uppsida i landet, inte minst med tanke på att utländska investerare var de största nettoköparna ifjol, vilket fick till följd att marknadslikviditeten steg med mer än 60 procent.

– Konsumentsektorn var den sektor som bidrog mest till Vietnam-indexet under året. Tillväxten har kommit från vinsttillväxt men marknaden har samtidigt uppvärderats. Momentum var särskilt starkt under årets andra hälft. Storbolagsaktier drev expansionen och gynnades av nya noteringar med premiumvärdering samt av statliga bolag som såldes ut, säger han.

– Under året har utländska direktinvesteringar drivit landets exporttillväxt, konfidensindikatorer har varit starka och kredittillväxten nådde nära 20 procent. Det har i sin tur lett till högre BNP-tillväxt än konsensusestimat på nära 7 procent. Inflationen har befunnit sig på bra stabila nivåer på 3,5 procent och valutakursen har varit stabil understödd av landets bytesbalansöverskott”.

Inför 2018 anser Olli Heikkinen att utsikterna ser stabila ut och att det faktum att landet inkluderas i MSCI EM watchlist kan bli en katalysator för fortsatta uppgångar.

Men det finns ändå en risk för en korrektion då marknaden handlas över sitt historiska genomsnitt sett till värdering.

– Med tanke på de höga värderingarna i kombination med det kraftiga rallyt som varit finns risker för en korrektion. En riskfaktor är kredittillväxten som är tre gånger så hög som BNP-tillväxten. Även det faktum att landet i hög grad är beroende av utländska direktinvesteringar är ett orosmoment då dessa är exponerade mot externa risker.

Vietnameser säljer inför nyåret

Mathias Martinson, förvaltare av fonden Tundra Vietnam håller med om att värderingarna ”sprungit iväg”, och att det därför finns en risk för rekyl.

– Det är en bra dag att tala om korrektion en vecka när marknaderna varit ner 5 procent, säger han till Privata Affärer.

Dessutom inleds det vietnamesiska nyåret den 14 februari och marknaderna är stängda från den dagen till och med den 20 februari.

– Många vietnameser säljer inför ledigheten för att finansiera den, så jag håller med om att vi därför får en ganska väntad korrektion, säger han.

Den stora rörelsen på börserna och i index i fredags och i måndags var en ”trigger” för en kommande korrektion, menar Mathias Martinson. Men på helheten är han ganska optimistisk ändå.

– Som aktivt förvaltad fond har vi möjlighet att undvika de största aktierna, de fem eller sex bolag som utgör 45 procent av index. Vi hittar hellre intressanta bolag i mellansegmentet eller bland de små bolagen, säger han.