SAS löser in preferensaktier

Publicerad 2018-01-29 16:20

Aktie Styrelsen i flygbolaget SAS har fattat beslut om en partiell obligatorisk inlösen av högst 4,9 miljoner preferensaktier, motsvarande sju av tio utestående preferensaktier.

Den sammanlagda inlösenlikviden ligger på cirka 2.580 miljoner kronor, motsvarande 526:53 kronor per preferensaktie enligt ett pressmeddelande.

Sista dag för handel på Nasdaq Stockholm för att inte omfattas av inlösen är den 7 februari.