Ovanlig utdelning från SSAB trots sämre resultat än väntat

Publicerad 2018-01-26 07:39

Rapport SSAB:s resultat låg klart under analytikernas förväntningar. Men ståljätten sålde mer än väntat och tänker dessutom lämna utdelning till aktieägarna. Det är den första utdelningen sedan 2012.

SSAB:s rörelseresultat uppgick till 843 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017.

Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning 1.013 miljoner kronor.

Resultatet före skatt landade på 636 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 781 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 17.017 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 15.680 miljoner kronor.

Första utdelningen på fem år

Till de positiva inslagen i rapporten räknar vd Martin Lindqvist kassaflödet, som uppgick till nästan 3 miljarder kronor under kvartalet.

Bolaget har sedan slutet av det första kvartalet 2016 minskat nettoskulden med 12,2 miljarder kronor och således med råge slagit det utlovade målet om en minskning med 10 miljarder kronor.

Nettoskuldsättningsgraden har därmed minskat till knappt 22 procent, jämfört 34 procent ett år tidigare.

Styrelsen föreslår mot den bakgrunden en utdelning om 1 krona per aktie, den första utdelningen på fem år.

”Det var ett rätt självklart beslut, vi har en mycket starkare balansräkning och räknar med att fortsätta generera bra kassaflöden. Utdelningen motsvarar 45 procent av nettoresultatet, inom vår policy att dela ut 30-50 procent”, säger SSAB:s vd till Nyhetsbyrån Direkt.

Spår något högre leveranser

Leveranserna för SSAB Europe och SSAB Americas under första kvartalet 2018 förväntas bli något högre än under det fjärde kvartalet 2017, medan SSAB Special Steels väntas ha stabila leveranser.

De realiserade priserna under det första kvartalet bedöms sammantaget bli något högre för de tre ståldivisionerna jämfört med fjärde kvartalet 2017, vilket till viss del motverkas av högre råmaterialkostnader, heter det.

I Nordamerika bedöms efterfrågan på grovplåt vara god under det första kvartalet 2018. Även i Europa förväntas efterfrågan på både tunnplåt och grovplåt vara fortsatt god. För höghållfasta stål bedöms den underliggande efterfrågan fortsätta att utvecklas positivt.

Under det första kvartalet 2018 kommer inga större planerade underhållsstopp att genomföras.