Investor höjer och delar upp utdelningen

Publicerad 2018-01-23 08:52

Aktie Investor höjer utdelningen och kommer dessutom att dela upp den över året. Investmentbolaget meddelar samtidigt att man gör en miljardnedskrivning i Aleris.

Investor redovisar en totalavkastning för det fjärde kvartalet 2017 på -7,0 procent.

Substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 440 kronor, mot 439 kronor vid utgången av det tredje kvartalet.

Det ger en substansrabatt på 15,9 procent per den 31 december, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 9,2 procent i slutet av tredje kvartalet.

Substansvärdet per aktie med marknadsvärderade onoterade innehav, ett mått som Investor introducerade under 2017, var 503 kronor, motsvarande en rabatt om 26,4 procent. Det kan jämföras med 497 kronor och 19,8 procent tre månader tidigare.

Investors resultat efter skatt blev -1016 miljoner kronor (9.181). Resultatet per aktie uppgick till -1:32 kronor (12:02).

Delar upp utdelningen

Flera av Investors portföljbolag delar upp utdelningen i flera utbetalningar. Nu vill Investor göra på samma sätt.

”Från och med nu föreslås utdelningen betalas ut i två delar för att bättre spegla vårt kassaflöde, i och med att ett flertal av våra företag delat upp betalningen av sina utdelningar”, skriver vd Johan Forsell i rapporten.

Utdelningen föreslås höjas från 11 till 12 kronor. I maj kommer Investor betala ut 8:00 kronor per aktie, och resterande 4:00 kronor kommer till aktieägarna i november 2018.

”Vårt kassaflöde var fortsatt starkt under 2017, drivet av mottagna utdelningar från våra noterade kärninvesteringar, betydande distribution till Patricia Industries och nettokassaflöde från EQT. Merparten av kassaflödet användes till att betala vår egen utdelning och till investeringar inom Noterade Kärninvesteringar, men det stärkte även balansräkningen ytterligare”, skriver Johan Forsell och pekar på att nettoskuldsättningsgraden uppgick till 3,5 procent vid fjolårets slut, ned från 5,3 procent motsvarande tidpunkt föregående år.

Miljardnedskrivning i Aleris

Investors vård- och omsorgsbolag Aleris utvecklas ”fortsatt otillfredsställande” enligt investmentbolagets bokslutskommuniké, och en goodwillnedskrivning på nästan 1 miljard kronor görs samtidigt som prognoserna på kort och medellång sikt revideras ned.

”Delar av Aleris verksamhet presterar väl, medan andra inte utvecklas i linje med våra förväntningar. Arbetet med att förbättra verksamhetens stabilitet och lönsamhet har intensifierats”, skriver Investors vd Johan Forssell i sitt vd-ord.

Rörelsemarginalen för Aleris (ebita) uppgick till minus 1 procent under kvartalet (+2). Sänkningen förklaras med pågående omstruktureringsåtgärder inklusive avsättningar för olönsamma kontrakt, nedläggning av verksamheter och organisatoriska förändringar för ett tydligare fokus på Care respektive Healthcare.

”För att stödja Aleris i den pågående omstruktureringen har Patricia Industries åtagit sig att skjuta till upp till 1 miljard kronor i eget kapital för att amortera delar av Aleris externa lån, vilket ger företaget möjlighet att fokusera fullt ut på de nödvändiga operativa förbättringarna. Hur stort tillskottet blir och när det ska skjutas till kommer att utvärderas under årets gång”, skriver Johan Forsell.

Aleris värderades till 3,0 miljarder kronor per senaste årsskiftet (3,9), eller till 3,5 miljarder (4,7) med de av Investor bedömda marknadsvärdena. Det kan jämföras med det totala substansvärdet på 336 miljarder (300) respektive (385 miljarder kronor (340).

Fonder
Flera nya fonder bland proffsens favoriter
Placera
Utländska investerare dumpar japanska aktier
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens analyser
Börsen
Stockholmsbörsen nära nollstrecket
Val
Marknaderna som kan gynnas om Biden vinner
Insider
Amazons grundare säljer aktier för miljarder
Asien
Blandat på Asiens börser
Foto: AP/TT
Wall Street
Bidragshopp lyfte amerikanska flygsektorn
Krisen
Finansministern: Utvecklingen något bättre än befarat
Aktie
Cevian sålde storpost i ABBHär är Gardells förklaring
Aktie
Norska småspararfavoriten har rasatNel ned över 20 procent sedan toppen i juli
Krisen
Större BNP-tapp än väntatSveriges BNP sjönk 8,6 procent
Analys
SEB höjer finska däckjätten till köpSer "better times ahead"
Insider
Familjen Persson fortsätter att öka i H&M
Foto: istockphoto
Bostad
Hemnet: Rekordmånga borätter till salu
Aktier
Aktierna som flest fonder äger
Krisen
Mnuchin hoppas på nytt stimulanspaket i slutet av veckan
Handelskriget
WSJ: USA ska diskutera handelsavtal med Kina
Fonder
Här är månadens bästa fonderÄdelmetaller och småbolag i topp
Placera
Blackrock: Föredrar Europa framför USA
4/8
Trading Direkt: Olja och amerikanskt presidentval
Bostad
Hemnet: Tydlig återhämtning för boprisförväntningarnaTillbaka på samma nivå som före corona
Guld
Analytiker: Rekordlåga realräntor gör guld intressant
Aktier
Lundin Mining in i Paretos modellportföljKinnevik kastas ut
Analys
Beijer Alma rusar tvåsiffrigt efter analys