Doro släpper premliminära siffror som oroar analytikerna

Publicerad 2018-01-18 13:30

Aktie (uppdaterad) Ett rejält förbättrat resultat men en försäljning som oväntat minskade. Det visar preliminära siffror som Doro släppt i dag och som fått aktien att falla.

Doros försäljning för 2017 uppgår preliminärt till 1.920 miljoner kronor och rörelseresultatet (ebit) till 92 miljoner kronor.

De preliminära siffrorna indikerar att försäljningen minskade med 1,8 procent jämfört med 2016 och att ebit ökade med cirka 93 procent jämfört med 2016.

Doros egen prognos var att både försäljning och rörelseresultat skulle öka 2017 jämfört med 2016.

I och med de preliminära siffrorna uppgick rörelsemarginal till 4,8 procent (2,4). Nettoskulden vid årsskiftet minskade till omkring 103 miljoner kronor (145) jämfört med motsvarande tidpunkt 2016.

”Förstärkningen av vårt rörelseresultat och balansräkning är tillfredsställande, och en bekräftelse på att vi gör rätt saker för att säkerställa en effektiv verksamhet och stabil finansiell ställning. Vad gäller försäljningen är vi missnöjda med utvecklingen i vissa regioner under de mycket viktiga sista månaderna av året, vilket påverkat försäljningen i vårt fjärde kvartal negativt”, kommenterar Robert Puskaric, vd.

Doro publicerar sin fullständiga rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2017 den 15 februari.

Oroväckande med utebliven tillväxt

Doros preliminära försäljning för 2017 var lägre än vad analytiker hade räknat med och den uteblivna tillväxten utgör ett orosmoment.

”Det var sämre än vad jag hade väntat mig och det är försäljningen som inte alls hänger med, vilket också drar ned rörelseresultatet”, säger Fredrik Nilsson, analytiker vid Remium.

Doro presenterade ett preliminärt rörelseresultat på 92 miljoner kronor (47,7) och en preliminär försäljning på cirka 1.920 miljoner kronor (1.959).

Det innebär isolerade siffror för det fjärde kvartalet på 33 miljoner kronor i rörelseresultat och 556 miljoner kronor i försäljning.

Fredrik Nilsson hade räknat med en försäljning på 621 miljoner kronor för det fjärde kvartalet och ett ebit-resultat på 52,8 miljoner kronor.

Redeyes analytiker Viktor Westman hade också räknat med en högre försäljning, med ett estimat på 1.955 miljoner kronor för helåret 2017.

Men Doros preliminära rörelseresultat överraskade däremot honom år det positiva hållet.

”Jag hade räknat med 87 miljoner kronor i rörelseresultat för helåret och tycker att det var ett hyffsat bra resultat med tanke på den försäljning de presenterar”, säger Viktor Westman.

Analytikerna är båda inne på att efter en tid av förbättrad kostnadskontroll så är det tillväxten som står i fokus inför 2018.

”De måste ju visa att de kan växa och det här väcker en del frågetecken kring efterfrågan på telefonerna”, säger Fredrik Nilsson.

”Det marknaden vill se är att tillväxten kommer tillbaka. Ska man ha en högre värdering måste man få i gång tillväxten”, säger Viktor Westman som dock tycker att kursnedgången i aktien var lite ”väl häftig”.

Vid 15-tiden på torsdagen hade Doro-aktien sjunkit 5,9 procent till 44:50 kronor på Stockholmsbörsen.