Därför bör aktierna i eurozonen förbli i täten under 2018

Publicerad 2018-01-08 09:08

Placera 2017 var ett år fyllt av överraskningar för många investerare: USA:s president Donald Trump och Brexit sänkte inte aktiemarknaden, euroskeptiska populister som Geert Wilders misslyckades vid valurnorna och den globala ekonomin accelererade.

En kanske ännu större överraskning för många var att aktierna i eurozonen, som länge haft det kämpigt, överträffade USA och resten av världen. Vi ser många anledningar till att denna trend bör hålla i sig under överskådlig tid.

Marknader rör sig som mest där det finns ett glapp mellan verkligheten och marknadsförtroendet, och de flesta indikatorer pekar på mer utbredd skepsis i Europa än i USA.

Den främsta anledningen till detta är valutaeffekter. När en investerares egen valuta försvagas växer avkastningen från utländska investeringar – och resultatet blir vinst inte bara på aktien utan också på den andra valutans ökade värde. När den egna valutan stärks inträffar motsatsen.

Dollarn försvagades gentemot de flesta stora valutorna under 2017 och gav amerikanska investerare ökad avkastning på utländska tillgångar. Följden blev, i dollar, att MSCI World Index steg med 20,0 procent under 2017 (fram till den 7 december).[i] Detta har fått de flesta amerikanska investerare att betrakta 2017 som ett kanonår, vilket skapat ökat förtroende.

Europeiska investerare upplevde inte samma sak under 2017. Euron stärktes och dämpade europeisk avkastning från amerikanska och asiatiska aktier. Fram till den 7 december har MSCI World Index bara ökat med 7,3 procent under 2017 när man räknar i euro.[ii]

Holländska och europeiska aktier presterade bättre och bjöd på 17,6 respektive 13,8 procents avkastning under samma period. Bättre – men knappast exceptionellt.[iii] Detta har gjort att investerare i eurozonen möter 2018 med mer butterhet än sina amerikanska motsvarigheter och skapar mer utrymme för positiva överraskningar som kan ta lokala aktier till nya höjder.

Samtidigt är tillväxten i eurozonen starkare och mer vidsträckt än de flesta förstår. Under tredje kvartalet växte BNP med 0,6 procent q/q, det 18:e raka kvartalet med tillväxt. PMI (Inköpschefsindex) – som mäter tillväxtens omfattning – nådde nästan den högsta noteringen på sex år under perioden. Eurozonens intäkter ökade bara med 3,6 procent y/y under tredje kvartalet – en kraftig inbromsning jämfört med andra kvartalets tillväxt på 15,8 procent y/y – men en stor del av inbromsningen berodde på hur orkaner påverkade återförsäkringsbolag.[iv] Eurozonens intäkter, med försäkringssektorn borträknad, ökade med 13,6 procent y/y och överträffade resultatet globalt, 11,4 procent, med försäkringsbolag borträknade.[v] Stöd för vinster i eurozonen: Försäljningstillväxten ökade med 3,7 procent.[vi] Stigande Leading Economic Index och positiv avkastning sprider sig över kontinenten vilket talar för att allt detta fortsätter under 2018.

Folk inser fortfarande inte detta – i Europa är det oro kring politik och centralbanken som regerar. Många tror att europeiska centralbankens ”stimulans” utgör konstgjort stöd för ekonomin. Amerikaner slickar i sig en årsberäknad BNP-tillväxt på 3 procent per kvartal. Européer oroar sig över att tillväxten kommer minska från en årsberäknad tillväxt på 2,4 procent under det tredje kvartalet när ECB drar ned på sina kvantitativa lättnader för andra gången i januari. Få inser att denna policy haft negativ inverkan på utlåning och tillväxt.

Det råder också mer politisk skepsis. I USA har merparten av den politiska osäkerheten försvunnit i takt med att investerare vant sig med president Trump och insett att han inte kan åstadkomma mycket. Men även om de politiska orosmolnen i eurozonen delvis skingrats under 2017, när Geert Wilders och Marine Le Pen floppade, är de inte helt borta.

Minsta motgång i de tyska koalitionssamtalen får den tyska expertisen att gå i taket. Katalonien förblir ett orosmoment trots att Spaniens centralstyre fick bort separatistledarna från den lokala regeringen. Både sommarens val och bankerna i Italien föder rädsla. I varje fall är verkligheten bakom rubrikerna att dessa regeringar sannolikt saknar den makt som krävs för att skaka om marknader med omfattande lagstiftning som aktiemarknaden avskyr.

Tyskland kommer att få en regering och det italienska valet kommer sannolikt inte att utgöra något större hot för marknaden efter att Femstjärnerörelsen bakbundits av nya regler. När investerare inser detta bör förtroendet öka ytterligare och elda på handlingskraften.

Vi tycker inte att europeiska investerare borde ignorera amerikanska och asiatiska aktier. Diversifiering är viktigt och på denna globala tjurmarknad bör båda regionerna ha gott om möjligheter att erbjuda – särskilt stora techbolag, för vilka det finns en fin hävstång när den it-relaterade köpkraften ökar globalt och i takt med att molnbaserade datalösningar spelar en allt större roll i människors liv. På det hela taget, och i genomsnitt, anser vi att eurozonens aktier bör förbli några av den utvecklade världens starkaste.

Not: Klicka här för att se källförteckningen.

Vill du veta mer om vart aktiemarknaden är på väg och hur den påverkas av politiska händelser och ekonomiska indikatorer?

Gå då inte miste om regelbundna uppdateringar om aktiemarknaden och vad Fisher Investments Norden kan göra för dina investeringar.

Ladda ner den kompletta aktiemarknadsutsikten här.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.

Hela denna sida är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer. Detta dokument är Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europes och Fisher Investments allmänna åsikter och ska inte betraktas som personliga investeringsråd, skatteråd eller som en framställning av deras eller kundernas resultat. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom görs inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare och framtida prognoser kanske inte var eller kommer att bli lika exakta som prognoserna i detta material. Fisher Investments Norden är det namn, som Fisher Investments Europe Limited, bedriver verksamhet med i Finland, Norge och Sverige. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) och är registrerat i England (organisationsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds Huvudkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är grundat i USA och reglerat av den amerikanska Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör enligt ett outsourcingavtal.

Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens färska analyser
Börsen
SEB och Getinge vinnare på rapportdriven börs
Foto: Johanna Norin/TT
Rapport
Sandvik bättre än väntat – men aktien sjunker
Foto: Cellavision
Rapport
Cellavision vinnare efter stark rapportAktien upp över 10 procent.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Svanberg dumpar hela innehavet i Hexagon
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Bonava bättre än väntat – aktien stiger på börsen
Foto: Pi Frisk/TT
Aktie
Gunnebo handlas igen
Aktie
Telia i storförvärv i Norge
Foto: Jessica Gow /TT
Aktie
Telia: Samtal med Bonnier pågår fortfarande
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Rapport
SEB klart bättre än väntat
Foto: istockphoto
Rapport
Getinge: Klart sämre än väntat
Rapport
Svagt resultat av HusqvarnaLägger ner tillverkningen av många trädgårdsprodukter.
Asien
Asien: Nedgångar i Kina
Rapport
HiQ sänkte rörelseresultatet
Foto: istockphoto
Analyser UPPDATERAS
Här är måndagens färska analyser
Foto: istockphoto
Investeringar
Blackrock: Dags att stabilisera portföljenFöredrar amerikanska aktier.
Rapport
Alfa Laval slår förväntningarna
Rapport
Axfood bättre än förväntat
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bopriser
Bopriserna sjönk i juni enligt Valuegard.
Foto: Gunnar Lundmark/SvD/TT
Rapport
Svagt kvartal för SBB
Fonder
Stark sommar för Rysslandsfonderna
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Budet på Capio: "Samgående bästa lösningen"
Foto: istockphoto
Aktie
Capios styrelse avvisar budet
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Franskt bud på Capio
Foto: Anders Wiklund/TT
Bostad
Stor nedgång i antalet sålda bostäder
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
JM höjde intäkterna
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Bättre än väntat för Cloetta