Danske Bank: Bopriserna faller 10 procent och dämpar tillväxten

Publicerad 2018-01-05 08:09

Konjunktur Sjunkande bostadspriser kommer att bromsa in tillväxten i Sverige i år genom ett lägre bostadsbyggande och även en något svagare privatkonsumtion.

Det finns samtidigt motverkande faktorer i form av investeringar i näringslivet, nettoexport och en expansiv finanspolitik.

Det skriver Danske Bank i sin Nordic Outlook som presenterades på fredagen.

Sveriges BNP väntas öka 1,6 procent i år och 2,0 procent 2019, efter en tillväxt på 2,4 procent 2017.

I den förra prognosen i oktober spåddes en BNP-tillväxt på 1,9 procent i år.

Danske Bank noterar att runt en tredjedel av den svenska BNP-tillväxten för närvarande är direkt relaterad till bostadsbyggande. Faran med det är att bostadsbyggandet historiskt har varit starkt korrelerat med bostadspriserna. Det historiska sambandet är att en nedgång med 10 procent för bostadspriserna inneburit att bostadsbyggandet sjunkit 30-40 procent, samtidigt som det också kan påverka privatkonsumtionen och andra delar av ekonomin.

Under hösten har det stått klart att det finns att överutbud av exklusiva bostadsrätter i Sverige, vilket har pressat bostadspriserna. Enligt Valueguards statistik har bostadspriserna i Stockholm sjunkit närmare 10 procent från i augusti. Danske Banks egen indikator tyder på att nedgången fortsatt med ytterligare 2 procent i december.

”Storleken på prisnedgången väntas sprida sig i den svenska ekonomin till en generell priskorrektion. Vi ser för närvarande inga tecken på att priserna har börjat stabilisera sig”, skriver Danske Bank som räknar med att bostadspriserna kommer att sjunka 10 procent i år.

De räknar med att boprisnedgången kommer att bromsa in tillväxten genom ett minskat byggande, men att det ändå blir begränsade effekter på andra delar av ekonomin. Detta eftersom sysselsättningen ökar snabbt och arbetslösheten sjunker, och disponibla inkomster ökar med 3-4 procent. Dessutom är sparandet högt och hushållen har stora förmögenheter.

”Om arbetsmarknaden försvagas finns det en risk för en mer uttalad inbromsning i BNP-tillväxten. En ytterligare nedgång i villa- och bostadsrättspriser kan också slå mot förmögenheter och hushållsförtroende, och leda till en inbromsning i detaljhandel och privatkonsumtion”, skriver Danske Bank.

Danske Bank räknar med att inflationen kommer att bromsa in till 1,6 procent i år för att sedan sjunka till 1,4 procent 2019. För detta talar att flera faktorer som lyft inflationen under 2017 är tillfälliga, som skattehöjningar.

”De två grundläggande drivkrafterna för inflationen, lönetillväxt och valutarörelser, tyder fortsatt på ett svagt inflationstryck”, skriver Danske Bank.

Danske Bank bedömer att Riksbanken är för optimistiska om både inflation och inflationsförväntningar och tror inte att det blir någon höjning av reporäntan i år.

Foto: Johanna Norin/TT
Rapport
Sandvik bättre än väntat – men aktien sjunker
Foto: Cellavision
Rapport
Cellavision vinnare efter stark rapportAktien upp över 10 procent.
Börsen
Börsen kring nollan
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens färska analyser
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Svanberg dumpar hela innehavet i Hexagon
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Bonava bättre än väntat – aktien stiger på börsen
Foto: Pi Frisk/TT
Aktie
Gunnebo handlas igen
Aktie
Telia i storförvärv i Norge
Foto: Jessica Gow /TT
Aktie
Telia: Samtal med Bonnier pågår fortfarande
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Rapport
SEB klart bättre än väntat
Foto: istockphoto
Rapport
Getinge: Klart sämre än väntat
Rapport
Svagt resultat av HusqvarnaLägger ner tillverkningen av många trädgårdsprodukter.
Asien
Asien: Nedgångar i Kina
Rapport
HiQ sänkte rörelseresultatet
Foto: istockphoto
Analyser UPPDATERAS
Här är måndagens färska analyser
Foto: istockphoto
Investeringar
Blackrock: Dags att stabilisera portföljenFöredrar amerikanska aktier.
Rapport
Alfa Laval slår förväntningarna
Rapport
Axfood bättre än förväntat
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bopriser
Bopriserna sjönk i juni enligt Valuegard.
Foto: Gunnar Lundmark/SvD/TT
Rapport
Svagt kvartal för SBB
Fonder
Stark sommar för Rysslandsfonderna
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Budet på Capio: "Samgående bästa lösningen"
Foto: istockphoto
Aktie
Capios styrelse avvisar budet
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Franskt bud på Capio
Foto: Anders Wiklund/TT
Bostad
Stor nedgång i antalet sålda bostäder
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
JM höjde intäkterna
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Bättre än väntat för Cloetta