Riksbanken: Bostadspriserna ska ner lite till

Publicerad 2017-12-20 10:08

Bostad Hushållens skulder är höga och Riksbanken har länge kommunicerat att det finns uppenbara risker kopplade till utvecklingen på bostadsmarknaden. Det skriver Riksbanken i den penningpolitiska rapporten på onsdagen.

De konstaterar att bostadspriserna i Sverige har vänt nedåt den senaste tiden. I Riksbankens prognos sjunker bostadspriserna ytterligare något den närmaste tiden men stabiliseras sedan och ökar i måttlig takt under prognosperioden.

Dämpningen av bostadspriserna bidrar till att skulderna förväntas öka långsammare än bedömningen i oktober. Denna bedömning är dock förknippad med stor osäkerhet.

”Om bostadspriserna skulle falla kraftigt ökar osäkerheten påtagligt kring den ekonomiska utvecklingen i Sverige, och det via flera kanaler”, skriver Riksbanken.

De konstaterar att den höga tillväxten i Sverige de senaste åren till stor del har drivits av bostadsinvesteringarna. Ett kraftigt fall i bostadspriserna skulle sannolikt dämpa dessa investeringar betydligt mer än i Riksbankens prognos.

Och den höga nivån på skuldsättningen har ökat känsligheten hos hushållens konsumtion för fallande bostadspriser. Stigande bostadspriser har inneburit att värdet på säkerheterna för lånen ökat, vilket har möjliggjort för hushållen att låna alltmer och öka sitt konsumtionsutrymme.

”Om bostadspriserna faller kraftigt kommer värdet på säkerheterna att urholkas, vilket kan försvåra möjligheten att låna och bidra till att dämpa konsumtionen”, skriver Riksbanken.

De svenska bankerna finansierar en stor del av sin bostadsutlåning med säkerställda obligationer, vilka till en betydande del innehas av utländska investerare. Om deras förtroende för den svenska bostadsmarknaden sviktar kan bankernas finansieringsmöjligheter försvagas och finansieringen bli dyrare. Det kan medföra att skillnaden mellan reporäntan och de räntor som hushållen betalar på sina bolån stiger, vilket skulle innebära ökade räntekostnader för hushållen som dämpar deras konsumtion.

”Den ökade osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen som ett stort fall i bostadspriserna kan ge upphov till skulle därtill kunna driva upp hushållens försiktighetssparande vilket även det skulle medföra lägre konsumtion”, skriver Riksbanken.

Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens färska analyser
Börsen
SEB och Getinge vinnare på rapportdriven börs
Foto: Johanna Norin/TT
Rapport
Sandvik bättre än väntat – men aktien sjunker
Foto: Cellavision
Rapport
Cellavision vinnare efter stark rapportAktien upp över 10 procent.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Svanberg dumpar hela innehavet i Hexagon
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Bonava bättre än väntat – aktien stiger på börsen
Foto: Pi Frisk/TT
Aktie
Gunnebo handlas igen
Aktie
Telia i storförvärv i Norge
Foto: Jessica Gow /TT
Aktie
Telia: Samtal med Bonnier pågår fortfarande
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Rapport
SEB klart bättre än väntat
Foto: istockphoto
Rapport
Getinge: Klart sämre än väntat
Rapport
Svagt resultat av HusqvarnaLägger ner tillverkningen av många trädgårdsprodukter.
Asien
Asien: Nedgångar i Kina
Rapport
HiQ sänkte rörelseresultatet
Foto: istockphoto
Analyser UPPDATERAS
Här är måndagens färska analyser
Foto: istockphoto
Investeringar
Blackrock: Dags att stabilisera portföljenFöredrar amerikanska aktier.
Rapport
Alfa Laval slår förväntningarna
Rapport
Axfood bättre än förväntat
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bopriser
Bopriserna sjönk i juni enligt Valuegard.
Foto: Gunnar Lundmark/SvD/TT
Rapport
Svagt kvartal för SBB
Fonder
Stark sommar för Rysslandsfonderna
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Budet på Capio: "Samgående bästa lösningen"
Foto: istockphoto
Aktie
Capios styrelse avvisar budet
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Franskt bud på Capio
Foto: Anders Wiklund/TT
Bostad
Stor nedgång i antalet sålda bostäder
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
JM höjde intäkterna
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Bättre än väntat för Cloetta