Så går det för skolbolaget i premiären

Publicerad 2017-12-13 09:05

Notering Atvexas aktie steg något över teckningskursen i den inledande premiärhandeln på First North i dag.

Atvexa är ett ägarbolag för självständiga verksamheter inom förskola och skola. Bolaget blir därmed Sveriges tredje börsnoterade skolföretag, efter Academedia och Internationella engelska skolan. En osäkerhetsfaktor i sektorn är den politiska risken, med tanke på regeringens och Vänsterpartiets vinstbegränsningsproposition som planeras komma i mars.

Atvexas ordförande och delägare Sara Karlin, som grundade bolaget med bland andra Caremagrundaren Peter Weiderman och hälsovårdsentreprenören och läkaren Lars Brune, räds dock inte den politiska risken, uppger hon i en intervju med Dagens Industri som publicerades på nätet på måndagen.

”Nej, bara under hösten har vi köpt tre nya skolor. Vi välkomnar alla förslag som säkerställer en god kvalitet”, säger Sara Karlin till DI.

Inför noteringen genomför Atvexa en ägarspridning genom försäljning av nya och befintliga B-aktier. Teckningskursen har fastställts till 50 kronor, vilket ger Atvexa ett totalt marknadsvärde efter emissionen om cirka 544 miljoner kronor.

Genom emissionen väntas Atvexa tillföras cirka 26,6 miljoner kronor, efter avdrag för transaktionskostnader om totalt cirka 13,4 miljoner kronor. Planen är att använda nettolikviden till att finansiera Atvexagruppens fortsatta tillväxt genom förvärv och organisk tillväxt, inklusive förvärv eller nybyggnation av fastigheter. Noteringen syftar också till att öka transparensen i bolaget och möjliggöra ett utvidgat ägande.

Några minuter efter börsöppning handlades aktien för drygt 52 kr, alltså en uppgång på runt 4 procent jämfört med teckningskursen.

{Chart}