SAS ökar vinsten – ska lösa in preferensaktier

Publicerad 2017-12-12 08:06

Rapport SAS ökar vinsten och redovisar ett resultat i linje med det preliminära siffror som släpptes i november. Samtidigt meddelar flygbolaget att man i vår kommer att påbörja inlösen av preferensaktier.

SAS resultat före skatt och engångsposter under räkenskapsårets fjärde kvartal (augusti-oktober) blev 1.054 miljoner kronor (941).

Det är i linje med det preliminära resultat för hela det brutna räkenskapsåret som bolaget meddelade den 3 november: enligt ett pressmeddelande då uppgick resultatet före skatt och jämförelsestörande poster till cirka 1,9 miljarder kronor (0,9) för helåret.

Det motsvarar cirka 1,0 miljarder kronor för det fjärde kvartalet, eftersom resultatet före skatt och engångsposter uppgick till 897 miljoner kronor (-2) för räkenskapsårets första nio månader (november-juli).

Intäkterna för det fjärde kvartalet uppgick till 11.644 miljoner kronor (11.135). Enligt pressmeddelandet 3 november var helårsintäkterna 42,5 miljarder kronor (39,5), motsvarande intäkter under det fjärde kvartalet på cirka 11,5 miljarder kronor.

Några konsensusestimat sammanställdes inte inför tisdagens rapport på grund av de preliminära räkenskaperna.

Upprepar helårsutsikter

Flygbolaget SAS upprepar sina utsikter för det brutna helåret 2017/2018 (november 2017 – oktober 2018) och spår ett resultat före skatt och engångsposter i intervallet 1,5-2,0 miljarder kronor.

Det framgår av bokslutskommunikén, och är en upprepning av utsikter lämnade den 3 november i samband med preliminära räkenskaper för 2016/17.

Utsikterna bygger på ett antal antaganden, bland annat en kapacitetstillväxt på 1-3 procent, införd flygskatt i Sverige, flygbränslepriser på i genomsnitt 550 dollar per ton och dollarkurs på 8:0 kronor.

Investeringarna väntas brutto uppgå till cirka 6 miljarder kronor.

Effektiviseringsåtgärder väntas ge cirka 0,7 miljarder kronor i resultateffekt under 2017/18.

Inlösen av preferensaktier

SAS meddelar också att man avser att använda kapitalet från nyemissionen samt vinsmedel från verksamhete för att lösa in preferensaktier med början i februari 2018. 

”Därmed skapar vi bättre förutsättningar för att öka avkastningen för stamaktieägarna. Parallellt med detta vill jag dock understryka att vi måste arbeta vidare med att förstärka vår finansiella position och lönsamhet eftersom vi fortsatt har stora låneförfall till 2019 och ett stort investeringsbehov i nya flygplan”, skriver SAS vd Rickard Gustafson i rapporten.