Beijer Ref erbjuder lösningar inom kyla och klimatreglering.

Aktietips: Het kylgrossistaktie med bränsle att stiga

Publicerad 2017-11-29 06:41

Aktietips EU-förordningen från 2015 är inte bara bra för miljön, utan gynnar även en kylgrossist som Beijer Ref. Detta i takt med att gammal så kallad köldmedia måste fasas ut och bytas mot nyare kylaggregat de kommande åren.

Importrestriktioner har gett kraftiga prishöjningarna på köldmedier med stor klimatpåverkan, vilket gör det lätt för Beijer Ref att höja priserna på sina produkter. Det gör att rörelsemarginalen under tredje kvartalet steg från 7 procent till 8,5 procent. Rörelsevinsten lyfte därför 25 procent till 217 miljoner kr. Försäljningen ökade däremot endast 3,8 procent.

Beijer Ref satsar inte bara på grossistverksamhet utan även egentillverkning. Ökad försäljning till Kina innebär potential för framtiden och även kompletterande förvärv lär bidra till verksamheten. Sammantaget har Beijer Ref-aktien mycket bränsle att stiga på. Den uppåtgående kurstrenden kan därmed hålla i sig.

Värderingen är ett orosmoment då aktien handlas till 28 gånger de fyra senaste kvartalens vinst. Att vinsten per aktie lyft 26 procent under 2017 års nio första månader motiverar en rätt hög värdering, särskilt då en mer eller mindre god utveckling lär hålla i sig i flera år framöver.

Bolaget har dessutom en svit på 15 år med oförändrad eller höjd ordinarie utdelning. Det är heller inte dum trend att köpa i sig i, även om direktavkastningen är betydligt lägre än vanligt efter de kraftiga kursuppgångarna.

Beijer Refs kursutveckling det senaste året:

{Chart}