Essitys vd Magnus Groth.

Essitys vd: Uppdelningen i mål – nu måste vi höja priserna

Publicerad 2017-11-16 15:46

Aktie Den uppdelning av skogs- och hygienbolaget SCA i två separata börsnoterade verksamheter - hygienbolaget Essity och skogsbolaget SCA - som genomfördes i juni 2017 har så långt varit en framgång. Nu fortsätter arbetet med att höja omsättning och marginaler. Vd Magnus Groth, som tidigare basade för det kombinerade bolaget, vet hur han vill göra.

På förvärvsfronten väntas mer aktivitet, men inte förrän till nästa höst.

”Vi har lyckats med att synliggöra värdet i bolaget, vilket var ett viktigt syfte. Sedan vi aviserade uppdelningen har det sammanlagda börsvärdet ökat från 176 miljarder kronor till 227 miljarder, en ökning med 51 miljarder”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Ett annat sätt att se på värdeutvecklingen är att jämföra gamla SCA:s börsvärde om 176 miljarder med dagens värde på bara Essity – som är 172 miljarder kronor. Den som varit med på resan har därmed fått skogsverksamheten i nya SCA i stort sett gratis.

Efter storförvärvet av det tyska medicinteknikbolaget BSN Medical tidigare under året fokuserar bolaget nu på att höja marginaler och försäljning för de tre affärsområdena.

”Inom affärsområdena Personal Care och Professional Hygiene och för BSN är det fokus på tillväxt, medan det är högre marginal som prioriteras för Consumer Tissue”, säger Magnus Groth.

På kortare sikt handlar det mycket om prisjusteringar mot bakgrund av stigande kostnader för insatsvaror, i huvudsak pappersmassa.

”Vi måste höja priserna för att försvara marginalerna. Vi räknar med att få igenom prishöjningar inom Professional Hygiene i Europa. I USA har vi redan gjort det och kanske måste vi göra mer där. Inom Consumer Tissue måste vi höja priserna ordentligt och det jobbar vi med nu”, säger vd:n.

Detta kan komma att bli lite lättare framöver.

”I spåren av dagens höga råvarupriser ser vi att flera mindre konkurrenter har börjat få problem.”

Bitvis har massaprisuppgången drivits av att Kina infört ett importförbud för osorterat returpapper, vilket lett till en ökad efterfrågan på massa och därmed till högre priser.

”I motsatt riktning verkar att returpapperspriserna sjunkit i Nordamerika, där vi använder returpapper inom Professional Hygiene”, säger Magnus Groth.

Att helt komma kapp konkurrenter som Kimberly Clark och Procter & Gamble marginalmässigt är svårt av strukturella skäl, men målet är att gapet ska krympa.

”Vi kan förbättra oss genom effektiviseringar, men också genom att förändra vår kategori- och segmentsmix. Konkurrenterna har varit duktiga på att gå in i högmarginalsegment, medan vi traditionellt haft ett bredare sortiment som späder ut marginalerna.”

En fortsatt utgallring av lågmarginalsegment väntar således.

”Även ett bolag med 100 miljarder kronor i omsättning och verksamhet i 150 länder kan inte vara överallt. Vi måste prioritera”, konstaterar Magnus Groth.

Högre marginaler kräver också rena kostnadsbesparingar, något som i det tredje kvartalet satte ett positivt avtryck i resultatet. Någon brist på besparingsmöjligheter ser Essitys vd inte och räknar upp automatisering, effektivisering av administration och en tuktning av den något spretiga produktionsstrukturen.

Fler förvärv står definitivt på agendan, men först då skuldsättningen kommit ned på normala nivåer. Detta beräknas vara fallet om cirka ett år.

Särskilt intressant skulle det vara med förvärv inom hälsoområdet. Storleksmässigt kan både mindre och större förvärv övervägas, i såväl tillväxtländer som på mer mogna marknader. Någon geografisk expansion till nya geografier är dock knappast aktuell.