Aktiemarknaden ett maraton fullt av sprinters

Publicerad 2017-11-16 11:19

Placera Aktiemarknaden har blivit extremt fokuserad på kortsiktiga resultat. Denna närsynthet är en utmaning för kapitalförvaltare som försöker hålla fast vid långsiktiga strategier.

Tillgången på information har blivit i det närmaste oändlig. I detta överflöd av data och information är investeringssidan särskilt utsatt. Mycket data och information kan vara önskvärt men utgör samtidigt ett hot mot god förvaltning och långsiktigt sparande.

Ökande information kan leda till kortsiktighet Informationstillgången är nämligen ett tveeggat svärd. Å ena sidan är viktig och korrekt information avgörande för bolagens värdering. Å andra sidan tyder mycket på att denna enorma tillgång på information gör oss mer kortsiktiga. Det mesta av informationen är nämligen ”brus” och utan betydelse för aktievärdena. I kombination med mycket enklare och billigare börshandel kan detta vara en bidragande orsak till att den genomsnittliga ägarperioden för aktier fallit från sju år för 35 år sedan till endast sex månader idag.

Kvartalshysteri

Aktiemarknaden har blivit extremt fokuserad på kortsiktiga resultat. Denna närsynthet är en utmaning för de bolag som försöker hålla fast vid långsiktiga strategier – särskilt som styrelserna sätter upp kortsiktiga mål för bolagsledningarna och resultatet mäts genom aktiekursen. Fokus blir då gärna på att maximera resultatet varje kvartal i stället för att satsa på långsiktigt värdeskapande.

Samma fara står vi fondförvaltare inför. Fonderna mäts ofta mot varandra med kort  avkastningshistorik som måttstock. Belöningssystemen är uppbyggda på likartat sätt. En studie av kompensationsstrukturen bland amerikanska fondförvaltare visar att uppemot 80 procent av förvaltarna får bonus baserad på historisk avkastning där mätperioden endast är tre år.

Förvånansvärt många mäts också på det sista kvartalet och senaste årets avkastning. Detta gör att vi får en marknad med fler sprinters än långdistanslöpare.

Viktigt att hålla fast vid sin strategi

Vilken är då den största faran med att fatta kortsiktiga beslut för långsiktigt kapital? För fondförvaltare är en av farorna att strategin ständigt förändras i jakten på god avkastning under den korta mätperioden. Portföljen präglas då av vad som är i ropet. Dessutom drar man på sig kostnader på grund av att man gör fler transaktioner. Sist, men inte minst, är det lätt att förlora överblicken över sitt ursprungliga investeringsbeslut.

Oberoende av trenderna och stämningarna på marknaderna så återspeglar aktiekurserna över tid bolagens underliggande värdeskapande. Alla som gjort en klassisk kassaflödesanalys vet att största delen av bolagsvärdet ligger i terminalledet, dvs. de intäkter som uppstår efter analysperioden (som regel tio år).

Hur stort kassaflödet blir nästa kvartal, eller under de kommande två åren, är av underordnad betydelse, även om man kan få intrycket av det motsatta.

Grundläggande utveckling hos bolagen viktigast på lång sikt

I sin bok Financial Physics delar författaren Dr. Rama Rao in avkastningen på aktiemarknaden i spekulativ avkastning (förändring av prismultipel) och grundläggande avkastning (tillväxt som härstammar från resultat och utdelning över tid).

Det grundläggande värdet förändras inte dagligen vilket stämningar och således även prissättningen på aktier gör. Föga överraskande visar Raos siffror att ju längre tidshorisont man har, desto mindre betydelse har spekulativ avkastning. De senaste 40 åren kan all avkastning på den amerikanska aktiemarknaden tillskrivas grundläggande utveckling. På lång sikt fungerar alltså marknaden som en vikt och inte en mentometer, för att citera den avlidne investeringsgurun Benjamin Graham.

För investerare och förvaltare gäller det därför att ha siktet inställt långt fram. Man ska inte låta sig störas av det dagliga marknadsbruset utan i stället fokusera på de viktiga frågorna: Kommer dagens konkurrensförsprång att hålla i sig? Hur ser bolagets långsiktiga tillväxtmöjligheter ut? Detta är viktigare än förväntningarna på nästa kvartalsresultat som i alla händelser kan förväntningsstyras av bolagens informationsavdelningar.

Marknadens kortsiktighet skapar emellertid möjligheter. Bra företag kan bli billiga. Alla bolag kommer nämligen att ha otur och stöta på motgångar då och då. Otursperioder varar emellertid inte för evigt och välskötta bolag kommer att få medvind igen.

Av: Håvard Opland, förvaltare ODIN Europa och ODIN Global

Foto: istockphoto
AnalyserUPPDATERAS
Här är 18 färska analyser
Börsen
Mindre nedgång avslutade rapportveckan
Rapport
"Rekordresultat för Atlas Copco"
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
Halverad försäljning av bostäder jämfört med andra kvartalet ifjol
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
TV4-affären
Ministern: Sista ordet inte sagt om TV4-affären
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analyser
Analytikerna höjer Betssons riktkurser
Foto: Matt Rourke/AP/TT
TV 4-affären
Bonnier: Netflix bakomliggande skäl till affären
Foto: Björn Larsson/TT
Analys
Carnegie om Swedish Match: Värderingen överdriven
Foto: Bertil Ericson/TT
Aktie
Affären klar: Telia köper Bonniers tv-verksamhet"Unik affär i Norden."
Foto: Janerik Henriksson/TT
Rapport
Skanska: Nedskrivningar tynger aktien
Rapport
SSAB: Klart bättre resultat jämfört med 2017
Rapport
Stora Enso klart sämre – skogsbränderna sänker resultatet
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Rapport
Sämre marginal än väntat för Telia
Rapport
Klart sämre för Boliden
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Rapport
Capio nådde inte upp till förväntningarna
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Klart sämre för Saab – men vd:n nöjd med rörelseresultatet
Asien
Asien: Överlag nedåt
Foto: AP/TT
Börsen
Wall Street: Börserna vände nedåt
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Betsson höjde intäkterna 28 procent – aktien upp 15 procent
Rapport
Swedish Match slog förväntningarna – aktien upp 10 procent
Rapport
Klart över förväntan av Epiroc
Foto: Jessica Gow/TT
Analys
"Wallenstam för högt värderad""Aktien ansträngt värderad efter 14 procents kursuppgång."
Foto: Pontus Lundahl/TT
Analys
Analytikern: Köp byggbolaget efter den dåliga rapporten"Efter åtgärder finns en rejäl uppsida."
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
Stor resultathöjning för SKF
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
Stark rapport från Volvo
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
Storförlust för Fingerprint
Foto: Janerik Henriksson/TT
Rapport
Något sämre för Essity