Doro sänker finansiella målen

Publicerad 2017-11-14 13:25

Aktie Doro har satt upp nya finansiella mål, som kommuniceras i samband med att bolaget håller kapitalmarknadsdag på tisdagen. De nya målen avseende såväl tillväxt och marginal har sänkts, jämfört med de tidigare långsiktiga målen.

Nytt mål är en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på minst 10 procent (inklusive förvärv) och en långsiktig rörelsemarginal (ebit) på minst 8 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidigare var de finansiella målen en årlig tillväxt på 20 procent och en rörelsemarginal på 10 procent.

”Intäkter från tjänster ska långsiktigt utgöra minst 30 procent av totala intäkter”, heter det i pressmeddelandet.

Doro kvarstår dock med målet att utdelningen till aktieägare ska utgöra 33 procent av nettovinsten (dock med hänsyn tagen till kapitalstruktur och aktieåterköp).

Vidare ska nettoskulden som andel av ebitda inte överstiga 2,5 gånger.

”De centrala delarna i Doros nya strategi är utvecklingen mot tjänstecentrerade helhetslösningar för seniorers bekvämlighet och trygghet, Smartcare by Doro, som kombinerar styrkorna hos områdena Mobile Phones och Telecare, samt organisk och förvärvsdriven geografisk expansion i Europa”, skriver bolaget.

För helåret 2016 hade Doro en tillväxt på 7,1 procent och en rörelsemarginal på 2,4 procent. Under 2017 års första nio månader växte Doros försäljning med 0,3 procent och rörelsemarginalen var 4,2 procent.