Actic ökar omsättningen

Publicerad 2017-11-14 07:52

Bolag Friskvårdskedjan Actics omsättning ökade under det tredje kvartalet. Även periodens resultat steg.

Actic redovisar en nettoomsättning om 209 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (196), en tillväxt om 7 procent varav 3 procent organiskt.

Snittintäkten per medlem ökade med 6 procent till 324 kronor (305).

Justerat rörelseresultat (ebitda) uppgick till 39,0 miljoner kronor (40,6) och den justerade ebitda-marginalen uppgick 18,7 procent (20,8).

Rörelseresultatet ebit uppgick till 17,7 miljone kronor (9,4) och periodens resultat blev 12,8 miljoner (1,3), motsvarande ett resultat per aktie om 0:80 kronor (-6:23).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,7 miljoner kronor (21,1).