Stora Enso avyttrar byggvarugrossist

Publicerad 2017-11-01 08:11

Aktie Stora Enso har avyttrat hela sitt aktieinnehav i finska Puumerkki och estländska Puumerkki till det globala investmentbolaget Mimir Invest.

Puumerkki är en grossist specialiserad på byggvaror i trä och ägdes till 100 procent av Stora Enso men ingår inte i Stora Ensos kärnverksamhet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Puumerkkis omsättning för 2016 var ungefär 160 miljoner euro och företaget har cirka 170 anställda. Affären är avslutad och kommer inte att ha någon betydande effekt på Stora Ensos operativa rörelseresultat eller nettoskuld. Stora Enso kommer att redovisa en förlust på 8 miljoner euro som en jämförelsestörande post i det operativa rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2017.