Något bättre för Swedish Match

Publicerad 2017-10-27 08:36

Rapport Swedish Match redovisar ett rörelseresultat på 1 089 miljoner kr för det tredje kvartalet 2017. Analytikerna hade räknat med ett resultat på 1 055 miljoner kr, enligt SME Direkt.

Före skatt blev resultatet 977 miljoner kr. Här väntade sig analytikerna 965 miljoner kronor.

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 4 069 miljoner kr. Här hade analytikerna räknat med 4 123 miljoner.

Swedish Matchs rörelseförlust för snus och portionsprodukter med nikotin utanför Skandinavien förväntas bli lägre 2017 än under 2016, vilket är en upprepning av tidigare prognos. Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

Snus ökade 4 procent

Swedish Match nettoomsättning för Snus och moist snuff ökade med 4 procent i det tredje kvartalet, räknat i lokala valutor.

I lokala valutor ökade nettoomsättningen för snus i Skandinavien och för snus och nikotinportionsprodukter utanför Skandinavien men minskade för moist snuff i USA, skriver bolaget i delårsrapporten.

I lokala valutor ökade rörelseresultatet för snus i Skandinavien, moist snuff i USA samt för snus och nikotinportionsprodukter utanför Skandinavien.

”Marknaden i Skandinavien växte i en något snabbare takt än under de senaste kvartalen”, skriver Swedish Match som bedömer att totalmarknaden i Skandinavien ökade med cirka 4 procent.

Ökad nettoomsättning i Skandinavien

Swedish Match underliggande volymer beräknas ha ökat med 1 procent.

”Nettoomsättningen i Skandinavien ökade till följd av volymökningen samt positiva nettoeffekter från pris/mix (med listprishöjningar i både Sverige och Norge under året). Direkt kostnad för sålda varor per dosa ökade men omkostnaderna var lägre”, heter det.

För moist snuff i USA minskade volymerna och verksamheten påverkades av tajming och nivå av marknadsföringsaktiviteter i jämförelse med föregående år.

”Till följd av högre genomsnittligt pris påverkades nettoomsättningen negativt i mindre utsträckning än volymerna”, skriver Swedish Match.

Rörelseresultatet ökade i och med att volymminskningen kompenserades av den positiva effekten från högre genomsnittligt nettopris och lägre produktionskostnader.