Skanska under förväntan

Publicerad 2017-10-27 07:44

Rapport Byggbolaget Skanskas rapport var sämre än väntat, både när det gäller resultat, intäkter och orderingång.

Skanskas rörelseresultat blev 1.466 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var 1.549 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Intäkterna summerade till 38.086 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 40.607 miljoner.

Orderingången summerade till 34,1 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 37,0 miljarder.

SME-prognoser och Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.

Nedskrivningar i USA

Skanskas lönsamhet i den amerikanska verksamheten påverkades negativt av nedskrivningar i två projekt i det tredje kvartalet. Dessa uppgick tillsammans till 220 miljoner kronor, framgår i niomånadersrapporten.

I det andra kvartalet tog Skanska nedskrivningar både i USA och i Storbritannien. Bolaget påpekar att den brittiska verksamheten stabiliserades i det tredje kvartalet.