Tobii: Framtidsoptimism dämpade fallet

Publicerad 2017-10-26 08:19

Rapporter (uppdaterad) Tobiis aktie föll i den inledande handeln efter att ögonsensorföretaget redovisat ett rejält försämrat resultat. Men efter att marknaden tittat närmare på vd:ns rätt så optimistiska syn på framtiden så återhämtade sig aktien från det kraftiga fallet.

Tobii redovisar ett rörelseresultat på -49 miljoner kr för det tredje kvartalet 2017 (-11).

Nettoomsättningen uppgick till 250 miljoner kr (255). Det framgår av rapporten.

Resultatet före skatt blev -62,5 miljoner kr (-5,4) och efter skatt uppgick resultatet till -53,3 miljoner kr (-7).

Tillfälliga effekter sänkte Dynavox

Omsättningen inom Tobiis största affärsområde Tobii Dynavox, som är inriktat på kommunikationshjälpmedel, påverkades negativt av tillfälliga effekter under det tredje kvartalet.

Tobii hänvisar till en omställning till Dynavox nya produktportfölj. De nya produkterna har mottagits ”mycket positivt”, enligt vd Henrik Eskilsson som samtidigt påpekar att det tar tid innan terapeuter har bekantat sig med de nya produkterna.

”Flera av de nya produkterna säljs också till väsentligt lägre priser än vad Tobii Dynavox tidigare erbjudit och det tar en viss tid innan detta fullt ut kompenseras av högre volymer”, skriver Henrik Eskilsson i rapporten.

Tobii Dynavox omsättning sjönk med 16 procent till 157 miljoner kronor, jämfört med tredje kvartalet i fjol. Justerat för valutaeffekter var minskningen 13 procent.

Utöver det gav lanseringen av I-110, som skedde sent i kvartalet, en väsentlig negativ tillfällig orderstockseffekt.

”Justerat även för denna effekt var minskningen omkring 5 procent. Den främsta orsaken till denna minskning var omställningen till nya produkter”, skriver Tobii om Dynavox i rapporten.

Stark tillväxt i Tobii Pro

Affärsområdet Tobii Pro visade däremot en försäljningstillväxt på 67 procent i kvartalet, eller 44 procent justerat för valuta.

”Vi ser en generellt ökad efterfrågan på eyetracking i marknaden, som har blivit en mer etablerad och accepterad metod och kontinuerligt når nya användningsområden. Bidragande till kvartalets tillväxt var också att konkurrenten SMI avvecklar försäljningen av eyetracking-lösningar för beteendestudier”, skriver Henrik Eskilsson om Tobii Pro.

Omsättningen inom Tobii Tech, riktat mot bland annat spelmarknaden, ökade med 19 procent under kvartalet. Investeringarna i affärsområdet tyngde Tobiis resultat med 67 miljoner kronor under kvartalet. Det var en lägre nivå än under andra kvartalet då Tobii Techs rörelseresultat var -87 miljoner kronor.

Tobii noterar ett fortsatt ökat intresse för eyetracking i takt med att stora tech-bolag har förvärvat mindre konkurrenter.

Därtill väntar sig bolaget att Apples lansering av ansiktsigenkänning i Iphone X kommer att öka intresset för smarta kamerabaserade sensorer för smartphones, ”inklusive i förlängningen eyetracking”, skriver Tobii i delårsrapporten.

Starkt ökat intresse för VR

Ett viktigt område för affärsområdet Tobii Tech är VR, virtual reality, där intresset för eyetracking uppges ha ökat starkt under de senaste kvartalen.

”Under det tredje kvartalet allokerade Tobii Tech ytterligare resurser till VR för att kunna hantera än fler samtidiga kundprojekt. Tidiga affärsdiskussioner har lett fram till fem stora projekt med potentiella kunder och partners”, skriver bolaget.

Projekten befinner sig ännu i prototyp- eller produktutvecklingsfas och siktar på att nå produkter i marknad under slutet av 2018, alternativt under 2019.

”Utöver detta förs dialog med ytterligare ett tiotal potentiella kunder och partners”, fortsätter Tobii.

Graf: Tobii-aktiens utveckling
{Chart}