Stora Enso bättre än väntat

Publicerad 2017-10-25 08:52

Rapport Stora Enso redovisar ett resultat som var bättre än väntat. Samtidigt spår massa- och pappersbolaget att det fjärde kvartalets definitivt inte kommer att bli högre.

Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 290 miljoner euro för det tredje kvartalet. Väntat var enligt Inquiry Financials sammanställning inför rapporten 268 miljoner euro.

Den operative rörelsemarginalen blev 11,6 procent, att jämföra med väntade 10,8 procent.

Resultat före skatt landade på 224 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 209 miljoner euro, enligt Inquiry Financial.

Spår resultat ”något lägre eller i nivå med”

Stora Enso räknar med att det operativa rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2017 kommer att bli ”något lägre än eller i nivå med” än tredje kvartalets 290 miljoner euro.

Vidare spår bolaget att omsättningen i det fjärde kvartalet kommer att bli ”i nivå med eller något högre” än det tredje kvartalet, då omsättningen uppgick till 2.509 miljoner euro.

I det uppskattade operativa rörelseresultatet för fjärde kvartalet ingår -7 miljoner euro hänförlig till inkörningen i Beihai.

Den negativa effekten från planerade underhållsstopp beräknas bli cirka 10 euro högre än för tredje kvartalet och ingår i uppskattningen.

”Inkörningen av Beihai-bruket går fortfarande snabbare än planerat”, skriver bolaget i onsdagens rapport.

Stora Enso upprepar att konsumentkartongmaskinen där beräknas nå full produktionskapacitet under första halvåret 2018 och break-even för operativt ebitda under fjärde kvartalet 2017.

Försäljningen uppgick till 2.509 miljoner euro för perioden. Här låg Inquiry Financials konsensusprognos på 2.492 miljoner euro.