Haldex vinst minskar

Publicerad 2017-10-25 07:27

Rapport Fordonsunderleverantören Haldex vinst minskade under det tredje kvartalet samtidigt som den justerade marginalen hamnade klart under förväntan.

Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 68 miljoner kronor i det tredje kvartalet (80).

Den justerade rörelsemarginalen blev 6,3 procent. Väntat var 7,4 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

Engångsposterna uppgick till -20 miljoner kronor. Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 48 miljoner kronor (68).

Nettoomsättningen uppgick till 1.081 miljoner kronor (1.076).

”Osäker period bakom oss”

Haldex upprepar sin resultatprognos för helåret.

”Vår resultatprognos för 2017 är oförändrad. Vi kommer säkerställa en god lönsamhet, men med höga kostnader på grund av uppköpsprocessen, bedöms rörelsemarginalen för 2017 bli något sämre än för 2016”, skriver vd Åke Bengtsson i niomånadersrapportens vd-ord.

Bedömningen av 2017 är ett år där produktionsvolymerna kan nå över förra årets nivå, men med den oväntade och snabba förändringen av efterfrågan är bolaget fortfarande i ett läge då det inte kan dra full nytta av situationen, uppger vd:n vidare.

För 2018 är Åke Bengtsson övertygad om att Haldex ska kunna dra nytta av det förbättrade marknadsläget och att de nuvarande strategiska samarbetena ska leda till en starkare position på marknaden.

”Vi kan lägga en osäker och mycket intensiv period bakom oss. Som bolag går vi på många plan stärkta ur processen, främst på grund av det stora stöd vi fått från kunder över hela världen”, skriver Haldex vd.