Förbättrat resultat för Doro

Publicerad 2017-10-24 08:18

Rapport Telefontillverkaren Doro förbättrade resultatet under det tredje kvartalet. Men omsättningen sjönk något.

Doro redovisar ett resultat efter skatt på 15,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (12,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:66 kronor (0:54).

Nettoomsättningen uppgick till 465 miljoner kronor (473), medan orderingången var 561 miljoner kronor (558).

Rörelseresultatet blev 21,5 miljoner kronor (13,9) och rörelsemarginalen uppgick därmed till 4,6 procent (2,9).

Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader på 1,3 miljoner kronor (4,3).

Doro står fast vid sina förväntningar för 2017 om att både försäljning och ebit kommer att öka jämfört med 2016.

Försäljningsnedgången har avstannat

Doros försäljningsnedgång i region USA och Kanada under det tredje kvartalet var mindre än i det föregående (andra) kvartalet.

”Vår bedömning är att försäljningsnedgången avstannat. Vi planerar för nästa teknikskifte på den nordamerikanska marknaden, med ambitionen att lansera en 4G-telefon under andra halvåret 2018”, skriver Doros vd Robert Puskaric i delårsrapporten.

I USA och Kanada drevs den ökade försäljningen under hela 2016 av ett teknikskifte från 2G till 3G i försäljningen av mobiltelefoner bland Doros operatörskunder i regionen.

Trots fortsatt minskad försäljning i USA och ett importstopp i Algeriet som påverkade region EMEA negativt, var Doros totala försäljning relativt stabil under kvartalet. Nettoomsättningen under tredje kvartalet minskade med 1,7 procent, medan tillväxten exklusive USA och Kanada däremot ökade med 1,2 procent.

”Vår bedömning är att den generella mobiltelefonmarknaden var svag under tredje kvartalet, men att Doro tack vare sin inriktning mot seniorsegmentet kunde försvara eller stärka sina marknadsandelar i sina regioner”, skriver Robert Puskaric.

Storbritannien var Doros bästa region i kvartalet, med en försäljningstillväxt på 20 procent.

Doro Care ökade sin omsättning med 30 procent på jämförbar bas, med stöd av en god utveckling i Tyskland och en högre nivå för den abonnemangsbaserade verksamheten i Norden, där antalet abonnemang var högre än motsvarande period i fjol.

Trots den något lägre försäljningen ökade Doros rörelseresultat under kvartalet.

”Efter tre kvartal i följd med resultatförbättringar får vi konstatera att de åtgärder vi genomför för att öka effektiviteten i verksamheten bär frukt”, skriver Dorochefen.