Nordea stuvar om i modellportföljen – här är nya fyndaktien

Publicerad 2017-10-17 09:51

Aktietips Nordea ersätter verkstadsbolaget Trelleborg med fettbolaget AAK i sin svenska modellportfölj, medan bryggerikoncernen Carlsberg får ersätta samma bolag i bankens nordiska modellportfölj.

”Vi anser att marknaden underskattar de goda tillväxtutsikterna och att aktien värderas till en omotiverad rabatt”, heter det om AAK, medan en neddragning av Nordeas cykliska exponering får motivera att Trelleborg plockas bort. Dessutom ser Nordea en viss risk inför rapporten för det tredje kvartalet.

”Carlsberg erbjuder defensiva kvalitéer och god kvalitet till ett rimligt pris där aktien värderas till en attraktiv free cash flow yield (kassaflödes baserad värdering) om cirka 6,5 procent. Det starka kassaflödet i kombination med en stark balansräkning kan leda till ökade utdelningar till aktieägarna”, heter det om Carlsberg.