Skylt i Shanghai som välkomnar kommunistpartiets kongress som inleds den 18 oktober.

Så påverkas marknaden av Kinas partikongress

Publicerad 2017-10-12 14:09

Kina Det kinesiska kommunistpartiets kongress som inleds den 18 oktober kan ha betydande inverkan på längre sikt, även om de omedelbara marknadsreaktionerna väntas bli begränsade, enligt bedömare.

Partikongressen hålls vart femte år och ska lägga grunden för politiken den kommande perioden. Då väljs också centralkommittén som i sin tur utser politbyrån och politbyråns ständiga utskott, Kinas högsta ledande organ.

Kongressen är mer fokuserad på personval än att mer detaljerat lägga fram en ny policyinriktning, vilket brukar ske i andra forum. Det var till exempel vid den artonde centralkommitténs tredje plenum i november 2013 som Kina sjösatte en rad reformer och lättade på ettbarnspolitiken.

Kongressen väntas hålla på ungefär en vecka och inleds med ett anförande av president Xi Jinping. Noteras kan att redan dag två, den 19 oktober, kommer BNP-data för tredje kvartalet. Där väntas en tillväxttakt på 6,8 procent, ned från 6,9 procent andra kvartalet, enligt Bloomberg News prognosenkät. Tillväxtmålet för i år är runt 6,5 procent eller högre.

Fortsättning på sammas spår

JP Morgan förväntar sig en fortsättning på Kinas reformagenda snarare än en ändrad kurs.

”Vi förväntar oss inga förändringar i det högsta ledarskiktet men betydande förändringar inom ledarskapet, vilket troligen kommer att påverka Kinas politiska dynamik och policyprioriteringar under de kommande fem åren eller längre”, skriver de i en analys.

President Xi Jinping väntas ytterligare konsolidera sitt ledarskap. Partikongressen är en politisk händelse snarare än ett forum för att diskutera ekonomiska frågor, men en granskning av utvecklingen de senaste fem åren är att vänta. Det långsiktiga målet, om att Kina till år 2021 ska bli ett land med ”relativt välstånd”, väntas upprepas.

”Vi förväntar oss en fortsatt diskussion om en reform av statliga företag för att minska överkapaciteten, fokus på minskad belåningsgrad hos företag och finansinstitut och betoning på Kinas öppenhet genom program som ‘Belt & Road’-initiativet (Sidenvägen)”, skriver JP Morgan.

Det kan även bli mer diskussioner om ökade kapitalreformer, i spåren av framstegen för ökad obligationshandel och utsikterna för att Kinas A-aktier ska inkluderas i MSCI Emerging Market Index under 2018.

En fingervisning om framtiden

Inte heller Nordea väntar sig några drastiska förändringar i Kina ekonomiska policy från kongressen, men tror att mötet kan ge en viss fingervisning om vilken policyhållning Kina kommer att inta 2022-2032 när den nuvarande tillväxtmodellen kommer till sitt slut och Kina måste förlita sig till nya källor för tillväxt.

Jinping sitter kvar

De partiledare som utses kommer sedan att nomineras till höga poster vid den nationella folkkongressen i mars. President Xi Jinping väntas nomineras till partichef för ytterligare fem år och det väntas allmänt att premiärminister Li Keqiang kommer att behålla sin position.

Varje tecken på att Xi Jinping försöker att förlänga sin period vid makten bortom två femårsperioder kommer att bevakas noga. Då det endast är möjligt att vara president under två mandatperioder så finns det ingen officiell gräns för hur länge man kan vara partichef, men en förlängning skulle bryta mot tidigare praxis.

Fem av sju ledamöter i politbyrån väntas pensioneras men det spekuleras i att Xi Jinpings nära allierade Wang Qishan får stanna kvar, och skulle det blir så kan det lägga grunden för att Xi Jinping blir kvar efter 2022.

Liten marknadspåverkan på kort sikt

Givet Kinas robusta kortsiktiga utsikter så kan partikongressen fokusera på att lösa Kinas långsiktiga utmaningar. Kina väntas fortsatt ha som mål att fördubbla BNP-nivån mellan 2010 och 2010, vilket indikerar en årlig tillväxttakt på över 6 procent kommande år.

Som ett resultat väntas den omedelbara marknadspåverkan från partikongressen bli begränsad.

”Tecken på att Xi kommer ur partikongressen med än mer makt än tidigare innebär att den nuvarande policyhållningen kan fortsätta. Det innebär en relativt expansiv hållning och att statens och partiets starka roll fortsätter. Detta kan av marknaderna tolkas lätt positivt på kort sikt”, skriver Nordea.

Xi Jinpings inledande anförande kommer att bevakas noga för att se vilka reformer och projekt som prioriteras för snabb implementering. Varje ord vid partikongressen eller den följande ekonomiska arbetskongressen i december som indikerar en minskad roll för tillväxtmål kan ge nedåttryck på vissa råvarupriser. Detsamma kan ske om åtstramningen i finanssektorn ges högre hastighet.

Betydelse för framtiden

Men även om den omedelbara marknadsreaktionen väntas bli liten så har kongressen betydelse längre fram. Vi kommer troligen inte veta så mycket om de nya medlemmarna i politbyråns ständiga utskott trots att det är de som kan ska göra Kina till världens största ekonomi även i absoluta tal.

Utmaningarna som Kina står inför under 2020-talet är svåra då tillväxten inte kommer att kunna baseras på snabb uppgång i fasta investeringar och skuldnivåer, liksom snabb förflyttning av humankapital från jordbruk till mer produktiva sektorer som skett tidigare.

Det innebär att Kina måste fortsätta klättra på den teknologiska stegen samtidigt som de närmar sig höginkomstländerna, vilket gör processen svårare. Detta indikerar att Kina troligen måste tänka om vad gäller företagsmiljön och äganderätten.

Kinas allt större storlek kommer troligen också att komplicera dess förhållande till andra ekonomier. Utvecklade länder kommer känna av det ökade konkurrenstrycket även i högteknologisektorer och kraven på en rättvis spelplan öka. Sättet som Kina reformeras på kommer därför att ha en stor global inverkan.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT
TV4-affären
Ministern: Sista ordet inte sagt om TV4-affären
Foto: Bertil Ericson/TT
Aktie
Affären klar: Telia köper Bonniers tv-verksamhet"Unik affär i Norden."
Foto: Janerik Henriksson/TT
Rapport
Skanska: Nedskrivningar tynger aktien
Rapport
SSAB: Klart bättre resultat jämfört med 2017
Rapport
Stora Enso klart sämre – aktien rasar 10 procent på förmiddagen
Börsen
Minusöppning på börsen
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Rapport
Telia klarade förväntningarna
Rapport
Klart sämre för Boliden
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Rapport
Capio nådde inte upp till förväntningarna
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Klart sämre för Saab
Asien
Asien: Överlag nedåt
Foto: AP/TT
Börsen
Wall Street: Börserna vände nedåt
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Betsson höjde intäkterna 28 procent – aktien upp 15 procent
Rapport
Swedish Match slog förväntningarna – aktien upp 10 procent
Rapport
Klart över förväntan av Epiroc
Foto: Jessica Gow/TT
Analys
"Wallenstam för högt värderad""Aktien ansträngt värderad efter 14 procents kursuppgång."
Foto: Pontus Lundahl/TT
Analys
Analytikern: Köp byggbolaget efter den dåliga rapporten"Efter åtgärder finns en rejäl uppsida."
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
Stor resultathöjning för SKF
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
Stark rapport från Volvo
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
Storförlust för Fingerprint
Foto: Janerik Henriksson/TT
Rapport
Något sämre för Essity
Foto: Vilhelm Stokstad /TT
Rapport
Nordea sänkte kostnaderna – aktien stiger på börsen
Foto: Ennio Leanza/Keystone/AP/TT
Rapport
ABB klarade förväntningarna
AnalyserUPPDATERAS
Här är onsdagens färska analyser
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analys
Analytiker om Electrolux: Låg värdering inget skäl för köp
Foto: istockphoto
Analys
Oro över Getinges vinstutveckling och kassaflöde
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman /TT-SvD
Rapport
Tele2-rusning på börsen efter stark rapport"Bättre än väntat för tolfte kvartalet i rad."