Balcos vd Kenneth Lundahl till höger firar noteringen på börsgolvet. Till vänster ekonomichefen Fredrik Hall.

Balco rusar i premiärhandeln

Publicerad 2017-10-06 09:01

Notering (uppdaterad) Balkongbolaget Balcos aktie steg rejält över teckningskursen i premiärhandeln på fredagen.

Några minuter efter börsöppning handlades aktien för 68 kr vilket motsvarar en uppgång på över 20 procent jämfört med teckningskursen på 56 kr.

Övertecknades flera gånger

Intresset för noteringserbjudandet i balkongbolaget Balco var mycket stort – både hos institutionella investerare i Sverige och internationellt samt hos allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Balcos största aktieägare att vara Segulah med 19,0 procent av det totala antalet aktierna i Balco.

Före börsnoteringen hade riskkapitalbolaget 88 procents ägande i Balco.

Fastighetsbolaget Balders vd, storägare och grundare Erik Selin blir näst största ägare med 10,4 procent.

Kenneth Lundahl, vd för Balco, kommenterar noteringen:

”Jag är mycket glad och stolt över det stora intresset som visats för Balco under noteringsprocessen, både från institutionella investerare och från allmänheten”.

Lennart Kalén, styrelseordförande kommenterar i sin tur:

”Den starka efterfrågan från både nordiska och internationella investerare bekräftar vår tro på vår strategi, vårt erbjudande och vår potential”.

Följ Balcos aktie i premiären:

{Chart}