Pensionsmyndigheten: Både för- och nackdelar med flexpension

Publicerad 2017-09-21 06:33

Pension Det finns både fördelar och problem med så kallade flexpensionslösningar. Detta gäller såväl enskilda individer som för pensionssystemet i stort,  konstaterar Pensionsmyndigheten i en färsk rapport.

Flexpension var faktiskt en av de största frågorna i fjolårets avtalsförhandlingar på arbetsmarknaden. Något förenklat innehåller flexpension två av varandra oberoende delar. För det första har rätten att gå ner på deltid innan pensionen utökats. För det andra så har arbetsgivarnas avsättningar till tjänstepensionen utökats.

Kort sagt: om du som löntagare har flexpension får du mer pengar insatt till din tjänstepension. Pengarna kan du sedan använda till att gå ner i tid inför pensionen eller för att stärka din pension när du väl går i pension.

I nuläget handlar det om några tiondels procentenheter av lönen som sätts in till tjänstepensionen. Men på sikt kan flexpensionsavsättningarna hamna uppemot 2 procent beroende på vilket avtal man omfattas av.

Kan få fler att gå i pension i förtid

Pensionsmyndigheten konstaterar att flexpensionen kan ses som en förstärkning av den övriga tjänstepensionen i syfte att bibehålla nivån i pensionen vid en längre livslängd. Det möjliggör ekonomiskt ett tidigare pensionsinträde än vad arbetstagaren annars kanske hade valt.

Den aspekten av flexpensionen kan vara problematiskt för såväl den enskilde som för samhällsekonomin, menar Pensionsmyndigheten.

– Flexpensionen och en ökning av tjänstepensionen är i sig positivt. Det är bra att den som behöver gå tidigare ges möjlighet till det. Det finns dock en risk att flexpensionen används utan att arbetsmiljö och normer förbättras och istället som ett sätt att lättare bli av med äldre arbetskraft. Risken ökar också att fler lockas till att lämna arbetslivet i förtid utan att de egentligen vill eller behöver, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Ökar skillnaderna beroende på val

Pensionsmyndigheten konstaterar också att ett tidigt uttag av flexpensionen alltid kommer alltid leda till en lägre utbetald total tjänstepension per månad. Men samtidigt kan den allmänna pensionen bli högre om man väljer att gå ner på deltid för att kunna hålla sig kvar på arbetsmarknaden längre.

I slutändan kan det bli stor skillnad i pensionsutfall för den enskilde beroende på hur flexpensionen används, skriver Pensionsmyndigheten.

– Det är sannolikt att de som främst kommer utnyttja flexibiliteten för att fortsätta arbeta är de som redan idag arbetar längre upp i åldrarna. Vid ett sådant scenario kommer vi se en större spridning i pensionerna framöver, fortsätter Erik Ferm.

Effekter i motsatt riktning

Pensionsmyndigheten bedömer också att flexpensionens två delar verkar åt olika håll:  högre tjänstepension leder till en lägre pensionsålder, medan möjlighet för den enskilde att gå ner i arbetstid utan att helt lämna arbetsmarknaden leder till en högre pensionsålder.

Det gör att flexpensionslösningar aktualiserar pensionssystemets mest centrala avvägningsproblem – avvägningen mellan avsättning, nivå och pensionsålder, och vem som ska göra den avvägningen, skriver Pensionsmyndigheten.

– Nuvarande ordning innebär att lagstiftaren och arbetsmarknadens parter förfogar över frågan och svaren var för sig. Här bör lagstiftaren vara medveten om att de nya tjänstepensionsavsättningarna som förhandlats fram på arbetsmarknaden kan leda till en effekt som går tvärt emot regeringens mål om ett längre arbetsliv. Genom att inte komma i mål med den sedan länge utredda höjningen av pensionsåldern har denna problematik förstärkts, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Börsen
Veckoavslut i dur
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Asien
Asien: Ny corona-oro dämpar humöret
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"