Pensionsmyndigheten: Både för- och nackdelar med flexpension

Publicerad 2017-09-21 06:33

Pension Det finns både fördelar och problem med så kallade flexpensionslösningar. Detta gäller såväl enskilda individer som för pensionssystemet i stort,  konstaterar Pensionsmyndigheten i en färsk rapport.

Flexpension var faktiskt en av de största frågorna i fjolårets avtalsförhandlingar på arbetsmarknaden. Något förenklat innehåller flexpension två av varandra oberoende delar. För det första har rätten att gå ner på deltid innan pensionen utökats. För det andra så har arbetsgivarnas avsättningar till tjänstepensionen utökats.

Kort sagt: om du som löntagare har flexpension får du mer pengar insatt till din tjänstepension. Pengarna kan du sedan använda till att gå ner i tid inför pensionen eller för att stärka din pension när du väl går i pension.

I nuläget handlar det om några tiondels procentenheter av lönen som sätts in till tjänstepensionen. Men på sikt kan flexpensionsavsättningarna hamna uppemot 2 procent beroende på vilket avtal man omfattas av.

Kan få fler att gå i pension i förtid

Pensionsmyndigheten konstaterar att flexpensionen kan ses som en förstärkning av den övriga tjänstepensionen i syfte att bibehålla nivån i pensionen vid en längre livslängd. Det möjliggör ekonomiskt ett tidigare pensionsinträde än vad arbetstagaren annars kanske hade valt.

Den aspekten av flexpensionen kan vara problematiskt för såväl den enskilde som för samhällsekonomin, menar Pensionsmyndigheten.

– Flexpensionen och en ökning av tjänstepensionen är i sig positivt. Det är bra att den som behöver gå tidigare ges möjlighet till det. Det finns dock en risk att flexpensionen används utan att arbetsmiljö och normer förbättras och istället som ett sätt att lättare bli av med äldre arbetskraft. Risken ökar också att fler lockas till att lämna arbetslivet i förtid utan att de egentligen vill eller behöver, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Ökar skillnaderna beroende på val

Pensionsmyndigheten konstaterar också att ett tidigt uttag av flexpensionen alltid kommer alltid leda till en lägre utbetald total tjänstepension per månad. Men samtidigt kan den allmänna pensionen bli högre om man väljer att gå ner på deltid för att kunna hålla sig kvar på arbetsmarknaden längre.

I slutändan kan det bli stor skillnad i pensionsutfall för den enskilde beroende på hur flexpensionen används, skriver Pensionsmyndigheten.

– Det är sannolikt att de som främst kommer utnyttja flexibiliteten för att fortsätta arbeta är de som redan idag arbetar längre upp i åldrarna. Vid ett sådant scenario kommer vi se en större spridning i pensionerna framöver, fortsätter Erik Ferm.

Effekter i motsatt riktning

Pensionsmyndigheten bedömer också att flexpensionens två delar verkar åt olika håll:  högre tjänstepension leder till en lägre pensionsålder, medan möjlighet för den enskilde att gå ner i arbetstid utan att helt lämna arbetsmarknaden leder till en högre pensionsålder.

Det gör att flexpensionslösningar aktualiserar pensionssystemets mest centrala avvägningsproblem – avvägningen mellan avsättning, nivå och pensionsålder, och vem som ska göra den avvägningen, skriver Pensionsmyndigheten.

– Nuvarande ordning innebär att lagstiftaren och arbetsmarknadens parter förfogar över frågan och svaren var för sig. Här bör lagstiftaren vara medveten om att de nya tjänstepensionsavsättningarna som förhandlats fram på arbetsmarknaden kan leda till en effekt som går tvärt emot regeringens mål om ett längre arbetsliv. Genom att inte komma i mål med den sedan länge utredda höjningen av pensionsåldern har denna problematik förstärkts, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Aktier
Aktierna som stigit mer än 100 procent i år
Aktie
Ratos återinför utdelning
Bank
UG: SEB nämns i nya läckan8 miljarder i misstänkta transaktioner via banken
Asien
Blandat i Asien
Foto: AP/TT
Wall Street
Uppåt på Wall Street
Foto: Shutterstock
Placera
Förvaltarens tre globala aktiefavoriter
Räntan
DNB Markets: Riksbanken i otakt med omvärlden
Aktie
SBB börsens näst mest blankade aktie
Börsen
Uppåt på börsen
Räntan
Riksbanken rör inte räntanRäntebanan kvar på noll
Sektor
Lanneboförvaltare: Satsa på laddstationer i stället för elbilar
Räntor
Nordea sänker gräns för negativ ränta till danska kunder
Foto: Hanna Franzén/TT
Räntan
Ingves: Fortsatt behov av stimulanser"Behövs mycket stöd under lång tid"
Sektor
Vätgas: Tydlig sektorrekyl
22/9
Trading Direkt om räntebeskedet
Fond
Påverkansfond investerar i Bergman & Beving Vill stoppa barnarbete i underleverantörsleden
Analyser
Här är tisdagens köprekar
Fondeer
Fastighetsfonder gör comeback
Foto: Shutterstock
Bank
Fortsatt stora ras för banker
Börsen
Chefsstrategen: Börsen kommer fortsätta uppåt"Rekylen blir inte långvarig"
Krönika
Hernhag: Räntemarknaden den största bubblan på decennier
Foto: Shutterstock
Placera
Förvaltaren: Reformer bäddar för intressanta placeringsmöjligheter"Brasiliansk ekonomin överraskar positivt efter pandemin"
Budgeten
Andersson: "Ny arbetslinje" ska ta Sverige ur krisen"Budgeten ger 75 000 nya jobb"
Budgeten
"Historisk skuldsättning utan att lösa problemen"M riktar kritik mot budgeten
Budgeten
Analytiker: Inte så expansiv budget som man kan tro"Mycket bara tillfälliga åtgärder"