På onsdagsmorgonen presenterade finansministrer Magdalena Andersson (S) budgeten.

Här är budgetförslagen som påverkar din plånbok

Publicerad 2017-09-19 13:48

Budgeten (uppdateras) På onsdagsmorgonen presenterar regeringen statsbudgeten för 2018. En hel del var som som vanligt känt i förväg. Men regeringen meddelade också att barnbidraget höjs, vilket det spekulerats om inför budgeten. Här är förslagen som påverkar din plånbok.

En av de största satsningarna är förstås den sänkta skatten på pensioner. Enligt förslaget kommer löne- och pensionsinkomster upp till 17 000 kr per månad beskattas lika. Regeringen vill att skatteskillnaden mellan pensionärer och löntagare ska vara helt borta 2020.

En annan sak som gynnar pensionärer är det höjda bostadstillägget. Det höjs med som mest 470 kr per månad.

Höjt barnbidrag

Även barn- och ungdomar är vinnare i budgeten. Bland annat vill regeringen satsa på gratis kollektivtrafik för unga under sommarlovet.

Det blir också ett höjt barnbidrag. Det var en reform det spekulerats i men det var först på onsdagsmorgonen förslaget presenterades.

Regeringen föreslår en höjning av barnbidraget från 1 050 kronor till 1 250 kr från och med den 1 mars 2018.

Förslaget innebär att statens utgifter på området kommer att öka med 3,84 miljarder kronor för 2018, med 4,69 miljarder 2019 samt med 4,78 miljarder 2020.

”Barnbidrag bidrar till att uppfylla målet att den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer”, resonerar regeringen.

Drog tillbaka skatteförslag

Skiktgränsen för statlig skatt räknas upp med konsumentprisindex plus 2 procentenheter. Regeringen ville egentligen att fler skulle betala skatt och hade från början föreslagit en uppräkning med endast KPI. Men förslaget drogs tillbaka efter hot om misstroendevotum från Alliansen.

Men löntagare kan se fram emot ett återinfört avdrag för fackföreningsavgiften. Avdraget ligger på 25 procent.

Dyrare att flyga

Regeringen går också vidare med förslaget om flygskatt. Från och med april nästa år läggs en skatt på mellan 60 och 400 kr på flygbiljetter beroende på hur långt man ska resa.

Höjd skatt på sparande

Den på sistone mycket uppmärksammade nyheten om att regeringen höjer beskattningen på sparande på investeringssparkonton (ISK) ska enligt beräkningarna dra in cirka 800 miljoner kr till statskassan.

Förslaget har fått kritik eftersom många menar att det ger fel signaler att höja skatten på sparande.

Bilar

Fordonsskatten på nya bilar som släpper ut mer än 95 g koldioxid per km höjs. Den höjda skatten gäller i tre år för bilar som registreras efter 1 juli nästa år.

Regeringen vill också höja skatten för den som har tjänstebil. Bland annat ska förmånsvärdet av trängselskatten beskattas.

Bland övriga förslag kan vi notera att regeringen vill höja bidragsdelen i studiemedlet med 300 kr. Det ska också gå att ta CSN-lån för att ta körkort.

Dessutom tas en av sju karensdagar i a-kassan bort. Det innebär att arbetslösa får ersättning tidigare än i dag.