Knorr-Bremse ger upp Haldex – drar tillbaka budet

Publicerad 2017-09-19 08:09

Aktie Tyska Knorr-Bremse återkallar sitt bud på Haldex och "överger den föreslagna företagssammanslagningen". Knorr-Bremse kommer även att avbryta processen med att få godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

”Knorr-Bremse har fattat detta beslut efter noggrant övervägande av alternativen och med beaktande av alla intressenter efter Aktiemarknadsnämndens beslut”, skriver Haldex.

I början av september meddelade Aktiemarknadsnämnden att den inte tillåter ytterligare förlängning av Knorr-Bremse redan långa acceptperiod.

Knorr-Bremse ville förlänga acceptperioden till februari 2018 i väntan på grönt ljus från konkurrensmyndigheter. Haldex styrelse hade sedan tidigare protesterat mot Knorr-Bremses bud och då i synnerhet den långa konkurrensprövningstiden.

”Utan Haldex samarbete och stöd går det inte att erhålla konkurrensgodkännande”, skriver Knorr-Bremse.

”Erbjudandets fullföljande var villkorat bland annat av att nödvändiga myndighetsgodkännanden erhölls på för Knorr-Bremse godtagbara villkor liksom att Haldex inte vidtog några åtgärder som sannolikt skulle komma att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande. Dessa villkor för Erbjudandets fullföljande har inte uppfyllts och det är uppenbart att de inte heller kommer att uppfyllas inom acceptperioden”, skriver det tyska bolaget vidare som motivering till varför budet dras tillbaka.

Knorr-Bremse äger nästan 15 procent av aktierna i Haldex.

”Vad beträffar vårt aktieinnehav i Haldex kommer vi att agera som en ansvarsfull aktieägare och använda alla våra tillgängliga alternativ med bolagets och Knorr-Bremses intresse för ögonen”, heter det i pressmeddelandet om aktieinnehavet.

Budet låg på 125 kronor per aktie. Haldex nuvarande största ägare, ZF, var också inblandat i budstriden och lade i höstas ett bud på 120 kronor.

Graf: Följ Haldexaktiens utveckling här

{Chart}