Knorr-Bremse ger inte upp Haldex

Publicerad 2017-09-08 06:41

Aktie Knorr-Bremse undersöker möjligheterna att fortsätta processen för att erhålla myndighetsgodkännanden i budprocessen kring Haldex. Det framgår av ett pressmeddelande från Knorr-Bremse på torsdagskvällen.

Aktiemarknadsnämnden har beslutat att inte godkänna en ytterligare förlängning av acceptfristen för tyska Knorr-Bremses bud på Haldex, vilken för närvarande löper till den 26 september.

Knorr-Bremse överväger nu möjligheterna att fortsätta godkännandeprocessen i ljuset av Aktiemarknadsnämnden uttalande att nämnden är beredd att tillåta att Knorr-Bremse lämnar ett nytt erbjudande inom tre veckor från att nödvändiga tillstånd erhållits från konkurrensmyndigheterna.

”Aktiemarknadsnämndens beslut att inte medge en förlängning av acceptperioden är svårt att förstå, eftersom aktieägarna uttryckligen gett sitt stöd till vårt erbjudande”, säger Klaus Deller, ordförande i Knorr-Bremses förvaltningsstyrelse.

Han fortsätter:

”Vi kommer emellertid att respektera beslutet, analysera skälen och noggrant överväga alternativen för att skydda alla intressenter och vårt bolag. Vi kommer noggrant att överväga våra möjligheter att fortsätta processen givet att Haldex styrelse vid upprepade tillfällen uttalat att den inte kommer att verkställa bolagsstämmans beslut och samarbeta i processen för att erhålla konkurrensgodkännande.”