Aktiemarknadsnämnden stoppar förlängd acceptfrist

Publicerad 2017-09-07 08:21

Aktie Aktiemarknadsnämnden har på torsdagen meddelat att de beslutat att inte godkänna en ytterligare förlängning av acceptfristen för tyska Knorr-Bremses bud på Haldex, vilken för närvarande löper till den 26 september.

Det framgår av ett pressmeddelande från Haldex.

Haldex styrelse har varit kritiska till Knorr-Bremse och det tyska bolagets budprocess. Haldex styrelse har inte velat att Aktiemarknadsnämnden godkänner ytterligare en förlängning av budperioden.

”Det är naturligtvis glädjande att Aktiemarknadsnämnden till sist fattade det enda möjliga beslutet. Samtidigt hoppas vi att hanteringen av den här frågan leder till en välbehövlig diskussion om utformningen och tillämpningen av takeoverreglerna. Det är uppenbart att det befintliga regelverket och tillämpningen har brister som inte gynnar någon”, säger Haldex styrelseordförande Jörgen Durban.

”Men ännu viktigare är att det här är ett besked som kommer att glädja våra medarbetare, kunder och långsiktiga ägare eftersom det i ett slag tar bort mycket av den osäkerhet som präglat vår verksamhet under en mycket lång tid. Jag är övertygad om att många i Landskrona och i våra andra anläggningar runt om i världen idag andas ut”, fortsätter han.

Graf: Följ Haldex aktie här

{Chart}